Færre gik konkurs i Sydjylland, men flere landbrug bukkede under

Grafen viser, hvordan der skete en stor stigning i konkurserne fra august til december 2023. Nu er kurven fladet ud igen, og det er et godt tegn. Men landbrug, jagt, fiskeri og skovbrug er ekstra hårdt ramt af konkurser.

Antallet konkurser i Danmark faldt markant i maj 2024 sammenlignet med samme periode året før. I alt var der ”kun” 403 konkurser, hvilket repræsenterer en nedgang på 24% i forhold til maj 2023, hvor antallet var 529.

Denne nedgang blev observeret i alle regioner, især i Syddanmark og Nordjylland, hvor faldet var henholdsvis 51% og 48%.

2065 virksomheder blev erklæret konkurs i de første måneder af 2024, hvilket er en nedgang på 11% sammenlignet med samme periode sidste år, hvor der var 2329.

Bedst i Syddanmark

– Det er opmuntrende at se det markante fald i antallet af konkurser i Danmark i maj 2024. Det er tydeligt, at vi bevæger os i den rigtige retning. Især er det bemærkelsesværdigt, at regionerne Syddanmark og Nordjylland oplevede store fald. Dette indikerer, at den økonomiske situation forbedres bredt set, og det er et positivt tegn for vores fremtidige vækst, siger Morten Kofoed-Larsen, administrerende direktør for Creditsafe i Danmark.

Alarmerende stigning i landbrugs-konkurser

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri var de brancher, der blev hårdest ramt denne måned med en stigning på hele 200% i antallet af konkurser.

Selvom antallet af nye virksomheder har oplevet en nedgang på 12% i forhold til samme periode sidste år, blev der stadig startet 6.106 nye danske virksomheder i maj. Totalt set er der blevet etableret 32.974 nye virksomheder, hvilket udgør en nedgang på 14% sammenlignet med samme periode sidste år.

Konkursstigning værst i Sverige

I Sverige har antallet af virksomhedskonkurser i maj været det højeste i 30 år!

I alt er 4.578 svenske aktieselskaber erklæret konkurs i løbet af året, hvilket er en stigning på 49% sammenlignet med sidste år og næsten en fordobling sammenlignet med for to år siden.

– Vi tror og håber, at de høje konkursniveauer er begyndt at stabilisere sig en smule. Der er mange tegn, der peger på, at økonomien bevæger sig i den rigtige retning, såsom rentenedsættelser, der forventes at bidrage til øget købekraft og lavere omkostninger for virksomheder, siger Henrik Jacobsson, administrerende direktør for Creditsafe i Sverige.

Lidt bedre i Norge

I Norge var udviklingen i konkurserne i maj mere stabil i forhold til de første fire måneder af året. Der var 327 konkurser i løbet af måneden, hvilket svarer til en stigning på 13% sammenlignet med maj sidste år. I alt er 1679 virksomheder gået konkurs hidtil i år, en stigning på lidt over 5% sammenlignet med sidste års 1598 konkurser, oplyser administrerende direktør Per Fjærestad fra Creditsafe Norway.

Se også