Taps Vandværk skal foretage flere kontrolprøver

Vandværket i Taps skal med en række prøver sikre, at drikkevandet fortsat er sundt.

Taps Vandværk har fra kommunen fået besked på at forny sit kontrolprogram, da det nuværende er udløbet, og der er kommet en ny drikkevandsbekendtgørelse.

Kontrolprogrammet skal sikre, at vandet er rent og sundt for forbrugerne. Det sikrer man ved at udtage en række prøver af vandet. Et vandværk skal holde øje med mulige kilder til forurening af drikkevandet indenfor en radius på 300 meter.

En række ejendomme nævnes konkret, da de er mulige forureningskilder.

Koldingvej 132, Åstorp By, Taps, hvor der har været servicestation, mejeri og vognmandsvirksomhed. Herfra kan der muligvis være en forurening med olieprodukter, aromater, MTBE, totalkulbrinter, chrom, bly, cadmium, zink, klorerede opløsningsmidler og PAH-forbindelser.

Koldingvej 130, Åstorp By, Taps, hvor der har været vognmandsvirksomhed. Herfra kan der muligvis være en forurening med totalkulbrinter, chrom, bly, cadmium, zink, klorerede opløsningsmidler og aromater.

Åstorpvej 127, Åstorp By, Taps, hvor der har været vognmandsvirksomhed. Herfra kan der muligvis være en forurening med totalkulbrinter, chrom, bly, cadmium, zink, klorerede opløsningsmidler og aromater.

Taps Stationsvej 3B, hvor har der har været autoværksted siden 1984. Herfra kan der muligvis være en forurening med totalkulbrinter, chrom, bly, cadmium, zink, klorerede opløsningsmidler og aromater.

Koldingvej 141, Åstorp By, Taps, hvor har været malerforretning med overfladebehandling. Herfra er der konstateret en forurening med benzen. Desuden kan der være en forurening med klorerede opløsningsmidler, totalkulbrinter, aromater, PAH-forbindelser, chrom, kobber, cadmium, bly og zink.

Åstorpvej 115, Åstorp By, Taps, hvor der har været vognmandsvirksomhed. Herfra er der konstateret forurening med nikkel og olie. Desuden kan der muligvis være en forurening med totalkulbrinter, chrom, bly, cadmium, zink, klorerede opløsningsmidler og aromater.

Der er dog ikke noget, der tyder på, at drikkevandet i Taps ikke er sundt.

Men den seneste drikkevands-bekendtgørelse kræver, at der tages flere prøver end tidligere.

Se også