Hvad med demokratiet i Kolding Byråd?

Borgmesteren er sat under “administration” af Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale, mener Molle Lykke Nielsen, DF.

LÆSERBREV: Byrådets flertal – 23 medlemmer ud af 25 – besluttede på Byrådsmødet den 19. marts 2024 en budgetstrategi for året.

Dansk Folkeparti gik imod, bl.a. på grund af at den demokratiske proces tilsidesættes.

Strategien går bl.a. ud på, at alle udvalgene fratages kompetencer i forhold til “strukturelle“ besparelser, der drejer sig om f.eks. nedlæggelse/sammenlægninger af skoler, aktivitetsfaciliteter, aktivitetshuse, kommunale lokaler osv.

Det vil i store træk sige, at udvalgsstyret er sat ud af kraft. Det er et angreb på demokratiet.
Normalt er det udvalgene, der drøfter, prioriterer, beslutter og fremsender/indstiller til Økonomi- og Strategiudvalget, der så beslutter, hvad der indstilles til Byrådet.

Borgmesterens rolle er sat under “administration” af Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale, der jo indsatte borgmesteren. I samme åndedrag gik SF, Socialdemokraterne og Radikale højlydt ud i valgkampen for: MERE ÅBENHED OG NU SKULLE DER LYTTES TIL BORGERNE.

Mit håb for borgerne i Kolding Kommune er, at flertallet minimeres kraftigt eller løber helt ud i sandet til gavn for et budget 2025 og langt mere åbenhed om beslutningerne.

Molle Lykke Nielsen
Byrådsmedlem for
Dansk Folkeparti
Mosegyde 11, 6094 Hejls

Se også