Udgravning fra Jernalderen ved Langholtgård i Vonsild

Arkæologer graver stadig på det store område ved Langholtgård i Vonsild.

Mette Nissen er i øjeblikket i gang med en udgravning, hvor huse fra yngre romersk jernalder til ældre germansk jernalder (år 0 – 550 e.Kr.) kommer frem i dagens lys. Husene har afløst hinanden over flere hundrede år, men deres placering har været nogenlunde den samme.

Udgravningen forventes afsluttet sidst i juli måned.

Se også