Har der været en arkitekt til stede?

Gitte Grønbæk

LÆSERBREV: ”Har der været en arkitekt til stede?” Det var det første, der slog mig, da vi i Plan & Teknik første gang blev præsenteret for ideen med en boligblok i en nedslidt gård bag Sydbanegade/Haderslevvej i Kolding.

Og det er stadig det spørgsmål, jeg har i dag, hvor forslaget til lokalplan for området er sendt i høring.

Den ene del af lokalplanen omhandler muligheden for at indrette boliger frem for erhverv i 1. og 2. etage i bygningen på Sydbanegade. Det er en god ide, og det vil give flere boliger i Kolding Midtby, hvilket ligger helt i tråd med ønsket om fortætning af bymidten. At der så samtidig sker en forskønnelse af facaderne, og at glaspartiet fjernes, er endnu et plus.

Men jeg har ikke helt forstået ideen i og kvaliteten af, at der skal laves en boligblok på en del af parkeringspladsen i en nedslidt baggård. Og hvor nærmeste nabo bliver et nedslidt P-område, og uden at der er en samlet plan for forskønnelse og generelt kvalitetsløft af gårdmiljøet.

Det er vigtigt, at vi får det tiltrængte kvalitetsløft i gårdmiljøet, så det bliver et attraktivt sted at bo, og som vi kan være stolte af at vise frem. Heldigvis tyder det på, at Byrådet nu er enige om, at der i høringsfasen skal arbejdes på et kvalitetsløft og en samlet omdannelse af gårdmiljøet i forbindelse med opførelse af en boligblok i gården.

Det hilser jeg velkomment, da det for mig er vigtigt, at byudvikling giver kvalitet og ikke det modsatte.

Gitte Grønbæk, byrådsmedlem, Konservative,
Fynslundvej 41,
6064 Jordrup.

Se også