Christiansfeld fjernvarme satser på biomasse efter at TVIS-løsning slog fejl

Allan Kirk Jensen er formand for Christiansfeld Fjernvarme.

– Christiansfeld Fjernvarme arbejder målrettet på at tilpasse sig fremtiden med grønnere brændsler og en fortsat høj forsyningssikkerhed, siger formanden, Allan Kirk Jensen.

– Vi skal stoppe al gasanvendelse i boligopvarmningen inden 2030. Det er regeringens politik. Det gælder også fjernvarmebranchen, som skal udfase anvendelsen af naturgas. Det giver et meget stort pres på det danske el-net, da flere af alternativerne skal fyres op med el. Vel at mærke el fra vedvarende energikilder, forklarer Allan Kirk Jensen.

Christiansfeld Fjernvarme har allerede elektriske varmepumper og en el-kedel, der med grøn strøm producerer varmt vand til forbrugerne. Derudover kommer ca. 25% af årsproduktionen fra solfangeranlæg i sommermånederne.

TVIS lykkedes ikke

– Nu skal vi så det sidste stykke mod at være helt CO2 neutrale. Bestyrelsen havde i første omgang indgået en aftale med Trekantområdets Varmetransmissions Selskab. Men TVIS måtte desværre trække det tilsagn tilbage, da transmissionsledningen fra Kolding til Christiansfeld blev så dyr, at det ikke var samfundsøkonomisk forsvarligt, og dermed ikke lovligt for TVIS at etablere ledningen. TVIS forsyner det meste af Trekantområdet med varme fra biomasse, affaldsforbrænding samt overskudsvarme. Årsagen til fordyrelsen er inflation og råvareprisernes himmelflugt, herunder priserne på rør, forklarer Allan Kirk Jensen.

Biomasse fremfor varmepumper

– Vi har foretaget beregninger på alternativerne: biomasse og varmepumper. Bestyrelsen har valgt at gå videre med biomasse for at få en så varieret form for forsyning som muligt, så vi ikke går fra at være helt afhængige af gas til at være helt afhængige af el.

Projektet er derfor godkendt af Kolding Kommune, fortæller formanden.

– Projektet kræver installation af en biomassekedel, samt tilretning af den øvrige produktion. Derefter er vi så klar til at tilbyde gaskunderne og eksisterende fjernvarmekunder i Christiansfeld stabil CO2-neutral fjernvarme, lover formanden.

Christiansfeld Fjernvarme forventer, at skulle i dialog med gaskunderne sidst på efteråret, ligesom tilretningerne af anlægget på Ravnhavevej gerne skulle blive synlige i løbet af året.

– Konverteringen af gaskunderne er tilskudsberettiget fra fjernvarmepuljen, og vi forventer at skulle søge tilskud i januar 2025 på vegne af de gasforbrugere, der ønsker fjernvarme.

Låneoptagelsen til projekterne skal godkendes på ekstraordinære generalforsamlinger i 2024 som varslet på den ordinære generalforsamling i april.

Se også