Er Kolding blevet en fattig kommune?

LÆSERBREV: Er Kolding blevet en fattig kommune?

Ja man skulle næsten tro det. For selvom serviceloftet ikke er udfordret, har et flertal i Kolding Byråd stadig en ide om at spare, hvor det gør menneskelig ondt på de svageste i samfundet. Jeg er dybt bekymret over de foreslåede besparelser på brugerstyrede huse og væresteder i Kolding Kommune. Disse faciliteter er ikke blot bygninger; de er hjertet i vores samfund og spiller en afgørende rolle i at støtte og inkludere nogle af de mest sårbare borgere i vores kommune. De ældre har været med til at bygge vort samfund op, og det bør vi takke dem for.

De brugerstyrede huse og væresteder tilbyder en sikker havn og et fællesskab for mange mennesker, herunder dem med psykiske lidelser, sociale udfordringer og ensomhed. Her finder de støtte, venskab og en følelse af tilhørsforhold, som er afgørende for deres trivsel og livskvalitet. Mange af disse borgere har ikke andre steder at gå hen, og uden disse tilbud risikerer vi at marginalisere dem yderligere.

Besparelser på disse områder kan have vidtrækkende konsekvenser. Vi risikerer at se en stigning i ensomhed, psykiske problemer og social isolation, hvilket igen kan føre til øget pres på vores sundhedssystem og sociale tjenester.

Jeg opfordrer derfor byrådet og alle beslutningstagere i Kolding Kommune til at genoverveje disse besparelser.

(Forkortet af redaktion.)

Gunner Nielsen.
Medlem af ældrerådet i Kolding og formand for
Dansk Folkeparti Kolding.

Se også