Kommunen udskyder ’sandfodring’ af Hejlsminde strand til 2025

Oprydning efter stormfloden ved Hejlsminde Strand.

Ved stormfloden i oktober 2023 blev Hejlsminde Strand hårdt ramt.

Under stormfloden skete der en stor udvaskning af sand fra stranden. Store dele af det sand, stranden er blevet ”sandfodret” med, er nu væk.

I foråret 2024 vurderede By- og Fællesforvaltningen i Kolding Kommune, at reetableringen kunne ske uden en miljøkonsekvensvurdering.

Men arbejdet med projektet og anlægsfasen har i mellemtiden vist, at projektet kræver en miljøkonsekvensvurdering. Sagsbehandlingstiden på en sådan vurdering er ca. 15-17 måneder, oplyser Lars Termansen Barsballe, som er skov- og landskabsingeniør.

Venter på helhedsplan

Sideløbende er By- og Fællesforvaltningen gået i gang med at udarbejde en helhedsplan for Hejlsminde Strand.

– Vi sigter efter at lave en mere robust og permanent løsning for Hejlsminde Strand. Helhedsplanen indebærer optimering af sandtilbageholdelsen på stranden samt bl.a. sikring af tekniske anlæg.

Gennemførslen af dette projekt kræver i lighed med reetableringsprojektet en miljøkonsekvensvurdering.
By- og Fællesforvaltningen har derfor besluttet ikke af gennemføre reetableringsprojektet i 2024.

I stedet lægges kræfterne i den mere permanente løsning, som helhedsplanen indebærer, oplyser Lars Termansen Barsballe.

Se også