Seniorbofællesskab rykker nærmere

Finn Hougaard – formand for Tyrstrup Andels Boligforening – foran områdets fælleshus, som skal bevares til gavn også for beboerne i seniorbofælleskabet. (Foto: sebro-press).

CHRISTIANSFELD: Seniorer i Christiansfeld, som ønsker et fællesskab med andre ligestillede, kan godt glæde sig. Tyrstrup Andels Boligforening er nemlig langt fremme i planerne om at opføre et seniorbofællesskab i Skovparken i Christiansfeld.

– Vi påregner, at vores projekt, seniorbofælleska-bet i Skovparken, kan fremsendes i maj som et færdigt projektforslag til godkendelse i kommunen, fortæller formanden for boligforeningen, Finn Hougaard til avisen.

Og det betyder, at projektet forventes at blive endelig godkendt af kommunen i juni, og at det umiddelbart derefter kan udbydes i licitation.

Det handler kort fortalt om sytten nye seniorboliger, som skal opføres i tilslutning til foreningens øvrige boliger i Skovparken, der netop nu gennemgår en omfattende renovering efter byggesjusk. (Omtalt her i avisen Uge 5, 3.2.2021).

Finn Hougaard fortæller videre, at de nye boliger i seniorfælleskabet får størrelser på 75, 90 og 100 kvadratmeter. 

Projektet seniorbofælleskab er besluttet, efter at der på et åbent møde for seniorer sidste år blev ytret stor interesse for netop seniorbofælleskaber, fortæller Finn Hougaard videre.

For at give plads til de nye seniorboliger skal 18 huse, der er ramt af byggesjusk, rives ned. Det er, i forbindelse med beslutningen om at opføre seniorboliger, besluttet at bevare et fælleshus, som ellers også i en helhedsplan var dømt til nedrivning:

– Vi renoverer fælleshuset og stiller det til rådighed for seniorerne sammen med de øvrige lejere.  Huset kommer til at rumme en gildesal, administration og et værelse, som alle vore lejere kan leje, hvis det skulle knibe med soveplads i egen bolig, fortæller Finn Hougaard.

Han forventer, at de nye boliger i seniorbofællesskabet i Skovparken kan stå klar til indflytning i løbet af 2023, men siger at det endnu er for tidligt at sætte en præcis dato på.

Boligerne opføres i tæt samarbejde med Kuben Management og arkitekterne Blaavand & Hansen med Henrik Drejer Hansen som projektansvarlig.

Tyrstrup Andels Boligforening har i alt 300 lejligheder til udlejning. De er fordelt på adresser i Christiansfeld, Taps, Hejls, Sjølund og Stepping.

Finn Hougaard fortæller i øvrigt, at alle foreningens boliger pt. er lejet ud, men også at der heller ikke er ventetid på at leje boliger i foreningen. 

/bro

Se også