Vild natur mellem skinner og sveller

Af Svend Erik Brodersen
journalist (DJ)

LUNDERSKOV: Vidste du, at du på det gamle godsbaneterræn ved Lunderskov station kan du opleve et stykke spændende uberørt natur med blomstrende urter, selvgroet krat og træer, som myldrer med liv?

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det, men mellem grus og skærver og gamle skinner rummer det gamle baneterræn en overraskende rig natur. Her finder man en varieret, lysåben og næringsfattig natur med et væld af blomstrende urter og områder med selvgroet krat og træer.

Mere vild natur

Området ejes af Banedanmark. Herfra arbejdes der løbende på at styrke den vilde natur langs de danske baner. Området i Lunderskov er del af det såkaldte InfraNatur-projekt, hvor Banedanmark gør en særlig indsats for at værne om og pleje banenaturen i samarbejde med Miljøstyrelsen:

– I Lunderskov gør vi en indsats for at bevare den særlige banenatur, så vi skaber plads til de tørke- og varmeelskende planter. Ved at give albuerum til bl.a. blomstrende urter, sikrer vi, at der fortsat vil være nektar og pollen til de mange insekter, fortæller Bianka Saarnak, områdechef i Banedanmark.

Hvert år slår Banedanmark højtvoksende vegetation i slingrende spor, så der skabes variation for planter og dyreliv. Når det har været nødvendigt at fælde enkelte træer, lader Banedanmark de døde træer ligge som insekthoteller, så svampe, insekter og smådyr kan flytte ind i dem og dermed øge biodiversiteten på området.

Rigt insektliv

Lunderskovs baneterræn er også hjemsted for mange spændende insekter. Her kan man bl.a. være heldig at støde på den buttede og behårede Stor Narcisflue og se sommerfuglen Okkergul Pletvinge svirre omkring.

Men baneterrænet i Lunderskov er ikke kun rigt på natur – også på toghistorie og kulturarv. Toginteresserede lægger vejen forbi værkstederne ved Lunderskov Remise, hvor foreningen Sydjyllands Veterantog bevarer og vedligeholder gamle lokomotiver og togvogne.

Baneterrænet er åbent for offentligheden, og der er adgang fra Bakken 19, syd for stationen. Værkstederne ved remisen er åbne hver torsdag og ulige uger og hver lørdag.

Se også