Kommunen skærper krav mod støv og støj fra Danish Agro

De omstridte store siloer ved virksomheden Danish Agro i Sjølund, som larmer og støver og som naboer mener er årsagen til, at deres huse slår revner. (Foto: sebro-press)

Af Svend Erik Brodersen

Journalist (DJ)

Kolding Kommune kommer nu naboerne til Danish Agro i Sjølund til hjælp i deres kamp mod støj, støv og larm fra virksomheden. Det sker med nye skærpede påbud.

Som tidligere omtalt, så kæmper naboerne med Bettina Thomsen i front mod støj, støv og rystelser fra virksomheden. Kritikken er især rejst mod gener fra verdens største såsædsrenser, som firmaet har sat i drift i nogle store siloer, som beboerne i stedet for forventede helt skulle fjernes.

Generne fra virksomhedens produktion larmer og lægger et synligt lag støv hen over naboernes huse og biler. Naboerne mistænker også, at vibrationer fra den store såsædsrenser er årsag til, at deres huse nu slår store, synlige revner. Beboerne føler sig også stærkt generet af omfattende lastvognstrafik til siloerne med såsædsrenseren. Ikke mindst i høsttiden.

Avisen er i besiddelse af dokumentet med kommunens skærpede påbud. Der står at læse, at virksomheden senest fra 1. januar 2022 skal påbegynde at inddække et såkaldt påslag ved de omstridte siloer med såsædsrenseren, så støv ved aflæsningen fra lastbilerne holdes inden for porten. Desuden skal pladsen ud for påslaget og en brovægt, herunder også hele Silovej, som den offentlige vej forbi anlægget hedder, fejes dagligt i høstperioden.

Kommunen kræver, at hele vejens længde renses for støv og spild efter behov. Dog mindst en gang ugentligt. Og materialerne, der fejes op, skal samles i en container, og arbejdet skal indføres i virksomhedens driftsjournal.

Påbuddene har kommunes udstedt med baggrund i bestemmelser i miljøloven.

– Vi gør selvfølgelig, hvad vi kan for at hjælpe, så forholdene for naboerne bliver bedst mulige. Derfor har vi også iværksat målinger og undersøgelser. Og her har det allerede vist sig, at det støjer mere end tilladt fra virksomheden. Derfor har vi også her udstedt påbud om at støjniveauet reduceres, så det kommer under de grænser, der er fastsat, siger Christian Dahl Jacobsen. Han er sagsbehandler i Kolding Kommune og siger, at han forstår naboernes frustrationer over forholdene.

– Naboerne henholder sig til, at der i gældende lokalplan for området står at området, hvor siloerne nu står skal udlægges som grønt område. Og hermed forstår de, at siloerne helt skal væk?

– Indrømmet – formuleringen i lokalplanen er ikke så god som ønskeligt. Der står ikke, at siloerne skal væk, og det må vi som myndighed forholde os til. Der står heller ikke, at der ikke må produceres i siloerne og heller ikke noget om, at en produktion ikke må udvides, som det er sket. Derfor kan vi ikke rigtigt gøre ns0oget der, siger Christian Dahl Jacobsen.

Hvad angår naboernes klage over omfattende lastbiltrafik til og virksomheden, siger Christian Dahl Jacobsen, at her kan der kun gøres noget fra kommunen ved lastbilernes gøren og ophold på virksomhedens eget område. Og at det vil der også nu blive set på:

– Handler det om kørsel og parkering på offentlig vej, kan naboerne rette henvendelse til kommunens vejafdeling eller til politiet fx med henblik på skiltning, lyder det fra Christian Dahl fra Kolding Kommune.

Se også