Stort flertal stemte for fusion med ALFABO

Hans Rohr – formand for hovedbestyrelsen i det nu snart forhenværende Tyrstrup Andels Boligforening. (Foto: sebro-press).

Af Svend Erik Brodersen
journalist (DJ)

CHRISTIANSFELD: En fusion mellem det lokale boligselskab, Tyrstrup Andels Boligforening af 1955, TAB, og boligselskabet ALFABO i Kolding er nu en kendsgerning. Fusionen blev mandag på en ekstraordinær generalforsamling stemt i hus med stort flertal.

Formanden for hovedbestyrelsen i det lokale boligselskab, Hans Rohr, fortæller, at 92 stemmeberettigede stemte for fusionen. Kun tyve stemte imod. Og det resultat er han godt tilfreds med.
Resultatet betyder, at det lokale Tyrstrup Andels Boligselskabs dage er talte. I hvert fald i sin nuværende form.
Den egentlige sammenlægning kan dog først ske fra 1. januar 2023. Altså om lige godt et år.
Det skyldes, fortæller Hans Rohr, at TAB har nogle løbende forretningsforbindelser med opsigelsesfrister. Blandt andet med TAB’s nuværende administrations firma, Dalbo, i Aabenraa.
I en udsendt fælles pressemeddelelse fra TAB og ALFABO fortæller Hans Rohr, at formålet med fusionen er at skabe en stærk driftsenhed og en styrket service samt sikre et lavt administrationsbidrag:
– En fusion med ALFABO vil komme både beboere og medarbejdere i Tyrstrup Andelsboligforening til gode. Vi vil få styrken, størrelsen og et stærkt bagland til at imødekomme fremtidens udfordringer, siger han.
Selv om fusionen med ALFABO, som nævnt, først træder i kraft 1. januar 2023, ligger det ifølge pressemeddelelsen allerede nu fast, at ALFABO i forbindelse med fusionen vil udvide sin bestyrelse fra syv til ni medlemmer, hvoraf de to pladser reserveres til personer fra TAB for en periode på fire år:
– Dette er med til sikre en tydelig tilstedeværelse af viden om TAB’s afdelinger og de opgaver, som skal løses i fremtiden, siger Bent Jacobsen, der er bestyrelsesformand i ALFABO.
Han understreger også, at personalet, som i dag er ansat i TAB, virksomhedsoverdrages og fortsætter, hvis de ønsker det, i deres nuværende stillinger. Desuden opretholdes TAB’s nuværende kontor i Christiansfeld for at sikre god kontakt til beboerne og kommende lejere.
– Fusionen vil medføre mange fordele for både TAB og ALFABO, og vi glæder os til at gå i gang med det store arbejde med sammenlægningen, siger Bent Jacobsen.

Se også