Nyt liv i LM Glasfibers tidligere hovedsæde

Der er igen liv og aktivitet i LM Glasfibers tidligere hovedsæde på Rolles Møllevej i Lunderskov. (Arkiv foto).

ERHVERV: Hvis du har været forbi Rolles Møllevej i Lunderskov inden for de seneste tid, så har du måske opdaget, at der efter snart mange års tomhed nu igen er liv og aktivitet i de lokaler, som  tidligere har huset LM Glasfibers hovedsæde.

Det er det dansk/tysk joint venture, Baltic Pipe ASB JV I/S, der har lejet sig ind i lokalerne, og som samtidig har lejet en del af udenomspladsen samt nogle af de store haller, der ligger bag ved den tidligere LM-administrationsbygning. 

Ejendomsmægler Kim Lange Hansen.

Baltic Pipe vandt i november udbuddet fra Energinet på nedgravning af en stor gasledning. Det handler, som tidligere omtalt her i avisen, om en kæmpe gasledning, som skal gå fra et Norsk oliefelt ude i Nordsøen og ned gennem hele Sydjylland til Stenderup syd for Kolding, og derfra videre over Lillebælt til Fyn for til sidst at ende i Polen. 

Her i lokalområdet er arbejdet med nedlægningen af ledningen i fuld gang. Her graves der fra et punkt vest for Jordrup, øst om Lunderskov og Skanderup til Møllevang ved Hylkedalsvej, hvor der placeres en større pumpestation. 

Det er erhvervsmægler Kim Lange, MRICS, fra ejendomsmægler forretningen KLH ERHVERV i Kolding, der har ageret som rådgiver i forbindelse med at finde den rigtige lokation for Baltic Pipe ASB JV I/S, og som har forestået forhandlingerne med at få en lejeaftale på plads med ejeren af ejendomskomplekset på Rolles Møllevej i Lunderskov. 

– Ejendommen på Rolles Møllevej stod ikke officielt til leje. Ejeren havde faktisk planer om at rive dele af ejendoms-komplekset ned i løbet af 2021, men det er nu på grund af lejemålet udskudt til 2022, fortæller Kim Lange, som er indehaver af KLH ERHVERV i Kolding til avisen.

Han fortæller videre, at det er planen, at Baltic Pipe skal fraflytte lokalerne igen i starten af 2022, da arbejdet med gasledningen skal være afsluttet ved årsskiftet 2021.

/bro.

Se også