Fortsat uvished om ny motorvejs linjeføring

På kortet ses den forslåede linjeføring for en måske kommende Hærvejsmotorvej, markeret med blå streg til venstre. Som det ses, ligger linjeføringen ret tæt på både Lunderskov, Andst og Vamdrup. De blå streger til højre viser de forslåede østlige linjeføringer, som efter trafikministerens mening ikke har store chancer.
(Kort: Vejdirektoratet)

Beboere og lodsejere vest for Lunderskov og Vamdrup må fortsat leve i uvished om en ny
motorvej kommer til at skære lige tværs igennem deres huse – eller gå tværs over deres jorder. 

NY MOTORVEJ: Den såkaldte Hærvejsmotorvej hænger fortsat som en trussel mod privat ejendom – og det vil den sandsynligvis gøre endnu en rum tid.

Problemet var for nylig genstand for paneldebat på en virtuel konference, som blev holdt med deltagelse af den ansvarlige minister, transportminister Benny Engelbrecht (S).

Men man kom ikke ret meget nærmere en endelig afklaring om den fremtidige linjeføring for en ny østjysk motorvej. Der var ellers nok at tage fat på. Vejdirektoratet har lagt ikke færre end seks forslag frem på bordet. De fleste gælder dog for linjeføringen omkring Give og Billund.

Her i vores område synes linjeføreringen tilsyneladende at ligge i lidt mere faste rammer. 

Her ligger der nu to forslag: En østlig linjeføring – ganske tæt den nuværende motorvej E45 rundt om Kolding – og så den vestlige, Hærvejsmotorvejen.

Konferencen var kommet i stand på initiativ af bl.a. JydskeVestkysten – og efter pres fra flere erhvervsorganisationer med Dansk Industri og Dansk Metal i spidsen. Også mange virksomheder presser på. Her kan nævnes Danfoss, Arla, Bestseller, Grundfos, Jysk. 

Det samme gælder kommunerne i trekantområdet og de lokale politikere.

Panelet under den virtuelle konference bestod, foruden Benny Engelbrecht, blandt andre også af borgmestrene i Vejle og Fredericia kommuner og transportordførere fra de politiske partier i Folketinget.

Borgerne fortjener
at få vished

Der kom det ud af mødet, at transportministeren overraskende afslørede, at han ikke mener, at der er behov for en ny østjysk motorvej overhovedet. Han erklærede sig parat til at kassere alle seks foreslåede linjeføringer, og i stedet for nøjes med at udvide flaskehalsen på E45 ved Kolding.

»Men hærvejsmotorvej eller ej, så fortjener de borgere, der bor langs en af linjeføringerne, at få vished«, sagde ministeren. Derfor bør Folketingets partier blive enige om at skære antallet af mulige linjeføringer ned til et minimum.

»Jeg er parat til at smide fem linjeføringer væk – jeg er for så vidt også parat til at smide seks linjeføringer væk, hvis et flertal i Folketinget måtte ønske det. Det er væsentligt, at de mennesker, der står i en uafklaret situation, får en afklaring«, sagde Benny Engelbrecht ifølge JydskeVestkysten.

Ministeren gjorde endvidere klart, at skulle der under kommende politiske forhandlinger i folketinget vise sig et flertal for at bygge en ny motorvej, så er der kun én af linjeføringerne, der ifølge Vejdirektoratets VVM-undersøgelse er samfundsmæssigt økonomisk forsvarligt at realisere, men kun lige med nød og næppe, og det linjeføringen øst om Give og videre i syd til E45 ved Haderslev.

Det lige netop den linjeføring, som berører vores lokalområde. Følges planen kommer den nye motorvej til at gå lige vest for Lunderskov med skæring LV 170 ved Rolykke mellem Lunderskov og Andst og med skæring af Tøndervej i Bastrup umiddelbart syd for Vamdrup by.

Enige om E45

Der var på konferencen bred enighed om, at det haster mere at udvide E45 for at løse trængselsproblemerne, end det gør at bygge Hærvejsmotorvejen.

Benny Engelbrecht oplyste, at han, for at få afklaring med at løse udfordringerne med trængsel og kødannelse i Trekantområdet bl.a. på E45 ved Kolding, i løbet af de kommende måneder vil indkalde Folketingets partier til forhandlinger.

Indtil da – og måske endda efter – må de berørte beboere og lodsejere i vores lokal område fortsat vente i uvished.

/bro

Se også