Bedre TV-billeder og hurtigere Internet i Lunderskov

Opgraderingen af byens TV- og internet forventes afsluttet i denne uge.

Erik Demant fra Lunderskov Antenneforening er stolt over, at så få har klaget over forstyrrelser på Tv og internet under opgraderingen.

LUNDERSKOV: Lunderskov Antenneforening melder nu ud, at den omfattende opgradering af ledningsnettet i byen forventes afsluttet her i løbet af uge 7.

Hermed skulle det så være slut med forstyrrelser og afbrydelser af Tv- signalerne og internetforbindelserne, som har ramt mange af foreningens medlemmer, mens arbejdet stod på.

– Oveni det hele har vi jo været så uheldige, at opgraderingen har ramt lige ned i corona lukningerne, hvor mange har arbejdet hjemmefra – og det sammen med skoleelevernes online-undervisning, lyder det fra Erik Demant fra antenneforeningen:

– Men jeg er faktisk ret imponeret og stolt over, at der ikke er flere, som har udtrykt sig med utilfredshed under forløbet, som jo faktisk har berørt næsten alle husstande i byen, siger han videre.

Som kommentar til en del kritik, der har været på de sociale medier mod afbrydelser af signalerne og for mangelfuld information under forløbet af opgraderingen, siger han:

– Selv om der har været – og nok også fortsat vil komme kritiske røster, så det er det efter min opfattelse overraskende få, der har ytret sig med kritik. Og det er vi glade for og endda også ret stolte over. Husk på, opgraderingen, med helt uundgåelige afbrydelser på nettet, faktisk har berørt næsten samtlige husstande i byen, siger Erik Demant.

Han forstår udmærket godt, at der ind i mellem
er medlemmer, som føler, at vores information
omkring forløbet af opgraderingen og om de gener, der har fulgt med, ikke har været god nok:

– Selv om vi har prøvet
efter bedste evner at
informere bredt, så er det er meget svært at nå ud til at alle. 

Vi er ellers blevet rost for at være en af de antenneforeninger, som Stofa samarbejder med, der har været god til at informere medlemmerne om slagets gang, siger Erik Demant videre. 

Han benytter lejligheden til her gennem avisen at sige tak til medlemmerne for den store tålmodighed, de har udvist under hele processen.

Gratis besøg

Erik Demant fortæller endvidere, at forløbet af processen er gået helt efter den fastlagte plan:

– Vi valgte at dele byen op i elleve delområder. Og vi forventer her i løbet af uge 7, at arbejdet er fuldført. Når det er sket, tilbyder vi et gratis besøg af en tekniker fra Stofa, hos de af vore medlemmer, som fortsat måtte have problemer med internet forbindelsen og TV-signalet, siger Erik Demant.

Han understreger, at meningen med hele projektet er at give medlemmerne af Lunderskov Antenneforening både hurtigere internetforbindelser og bedre TV-billeder.

Hele den omfattende opgradering af nettet og tekniske udfordringer, det har ført med sig, er udført af Stofa, som er Lunderskov Antenneforenings nære samarbejdspartner.

 /bro

Se også