’Det er noget rod!’

Sådan ser det ud i dag. Byggepladsen i Vamdrups bymidte ligger forladt hen. Ingen aktivitet overhovedet. Og det ser ud til, at sådan har det været længe. De to huse, hvor ejerne ikke vil sælge til boligforeningen, ses yderst til højre.

VAMDRUP: – Det er simpelthen noget rod. Og det ser ud til, at der har manglet
– og mangler – planlægning.

Det er de ord, et omdiskuteret og langtrukket boligbyggeri i Vamdrups bymidte får med på vejen af det lokalt boende byrådsmedlem Poul Erik Jensen (S). 

Og han siger det, fordi han står helt uforstående over for, at man ikke er kommet videre med byggeriet. Han mener, at der for længst skulle have stået et færdigt byggeri på stedet. Det handler om opførelsen af 13 nye almene boliger i et kompleks, der skal bygges på hjørnet af Nørregade og Nygade lige i Vamdrups bymidte.

– Der er for mig at se tegn på manglende overblik og planlægning, når et byggeri i denne ret beskedne størrelse kan trække i langdrag hen over flere år, siger Poul Erik Jensen, som har fulgt byggesagen på nært hold under behandlingen i byrådet i Kolding.

Grunden, hvorpå byggeriet finder sted, er på 1.171 kvadratmeter. Der har tidligere ligget en privat realskole og derefter en privat fondsejet ungdomsgård på stedet.

– Da Vamdrup manglede boliger, fik vi i byrådet hur-tigt både et mageskift mellem ungdomsgårdens ejere og en kommunalt ejet bygning gennemført, således at arealet blev kommunalt ejet. Derefter solgte vi det til Vamdrup Boligselskab øremærket til et skitseret godkendt boligprojekt. Vi fik også meget hurtigt en lokalplan igennem det kommunale system, som åbnede mulighed for boligbyggeri på stedet. Men så gik der ged i det, forklarer Poul Erik Jensen.

Og hvad gik der så galt? Ja, det oprindelige projekt omfattede også bebyggelse på to nabogrunde, som var bebygget med parcelhuse. Tilsyneladende havde boligselskabet ikke taget ejerne af de to huse i ed. Det viste sig nemlig, at de ikke bare sådan uden videre ville sælge deres huse til boligforeningen. Og meget, meget lange forhandlinger mellem parterne førte ikke til noget.

Det er der åbenbart flere forklaringer på. Poul Erik Jensens siger:

– De to husejere følte åbenbart, at boligforeningen bød langt under, hvad de synes deres huse var værd. Og så blev de sure, og ville så slet ikke sælge, lyder det fra ham.

Det betød en ommer. Der måtte et nyt projekt til – med færre lejligheder end først planlagt. Oprindeligt var der planlagt 17 lejligheder. 

Endvidere har der også været en del »uforudsete« problemer med forhold i undergrunden, som også har medvirket til stærk forsinkelse af byggeriet.

Og så lyder spørgsmålet:

– Hvornår står så et færdigt byggeri klar til indflytning?

– Ja, det er et godt spørgsmål. Men efter det, der er fremme, skulle det være et år efter de første mursten er lagt, men de er ikke lagt endnu, lyder det fra Poul Erik Jensen.

                        /bro

Se også