Kirke løser mangel på plads med ekstra gudstjenester

Sognepræst Martin Karkov Kobbersmed: -Tilmelding til gudstjenesterne betyder, at ingen behøver at gå forgæves. (Foto: sebro press).

SKANDERUP: Når corona restriktionerne sætter det sædvanlige ud af spil, kan man enten sætte sig hen og vente på bedre tider, eller man kan gå i tænkeboks og tænke kreative løsninger. Det sidste har man gjort ved Skanderup Sognekirke ved Lunderskov.

Her har sognepræsten og menighedsrådet tænkt kreativt med henblik på, at flest mulige af menigheden en gang om ugen kan høre Guds ord fra kirkens prædikestol og opleve de kirkelige handlinger. 

Man har simpelthen løst manglen på plads ved at supplere søndags-gudstjenester med en ekstra gudstjeneste på torsdage:

– Det har vi gjort, fordi der kun må der være 36 i kirken, når sundhedsmyndighedernes anbefalinger og påbud skal følges, fortæller sognepræst ved Skanderup Sognekirke Martin Karkov Kobbersmed.

Han fortæller videre, at der under normale forhold er god plads til omkring 250 mennesker i kirkerummet. 

Initiativet med gudstjenester om torsdagen, ud over de sædvanlige om søndagen, er taget, fordi deltagerantallet ved de normale gudstjenester i kirken ligger på et stabilt højt niveau:

– Derfor fandt vi, at vi med det antal kirkegængere, som corona-restriktionerne nu kun tillader, der må komme ind i kirken ad gangen, ikke kunne opfylde det behov, der er i menigheden for at deltage i en gudstjeneste en gang om ugen, tilføjer Martin Karkov Kobbersmed.

Gudstjenesterne om torsdagen ved Skanderup Sognekirke sker med start klokken 10.30. Grundet de gældende retningslinjer er det om torsdagen – ligesom om søndagen – nødvendigt med tilmelding, som kan ske til Gerda Nebel Han-sen på telefon 4096 8386:

– Tilmelding forud har vi indført, for så er der ingen, der kommer til kirken og ikke kan komme ind, fordi der ikke er plads, fortæller sognepræsten videre. Og på spørgsmålet om torsdags gudstjeneste er en succes, svarer han: 

– Da vi jo først lige er kommet i gang med gudstjenesterne om torsdagen, er det for tidligt, at udtale sig om, hvorvidt de er en succes. Men jeg kan udtrykke nu, at vi er tilfredse med den søgning, der har været hidtil, lyder det fra sognepræsten. 

Skanderup Kirke – eller Skanderup Sognekirke ligger i Kirkeby et par kilometer øst for Lunderskov stationsby og cirka 10 kilometer vest for Kolding. Kirken hører overordnet til Kolding Provsti og Haderslev Stift:

 Det menes, at kirken er opført omkring år 1200. Den er første gang nævnt i skriftlige kilder i år 1280, og ifølge et brev fra 1397 skulle kirken være viet Sankt Nikolaj. Der skrives videre om kirkens historie, at en del af kirkens nuværende inventar kan skrives helt tilbage til 1500 tallet.

Kirken består bygningsmæssigt af et romansk kor og skib. Tårnet er kommet til senere, og fra 1871 er der kommet spir på tårnet.

 Det fortælles, at grunden til at kirken i dag benævnes Skanderup Sognekirke hænger sammen med, at der også ligger en grundtvigiansk Valgmeningskirke i Skanderup Sogn.      /bro

Sognepræst Martin Karkov Kobbersmed: -Tilmelding til gudstjenesterne betyder, at ingen behøver at gå forgæves. (Foto: sebro press).

Se også