Fredet banegård får central placering nyt unikt projekt

Den gamle fredede banegårdsbygning fra 1874 i Lunderskov får en ny central placering i et nyt spændende unikt forskønnelsesprojekt. (Foto: sebro-press.)

LUNDERSKOV: Den gamle fredede banegård fra 1874 i Lunderskov får nu en absolut central placering i et nyt renoverings- og forskønnelsesprojekt, som er på tegnebordet hos Kolding Kommune.  Bygningen kommer simpelthen til at ligge »midt« på en ny renoveret og forskønnet banegårdsplads.

 

Det er en spændende og helt unik løsning, der er på vej i stationsbyens midte. Forvandlingen sker ved, at kommunen og DSB har aftalt, at en ny belægning af pladsen foran den gamle fredede banegårdsbygning udvides. Den føres fra forpladsen til også at omfatte perronen ved skinnene. Samtidigt etableres der nye adgangsveje, som skal forbinde forpladsen og perronsiden:

– Det betyder, at de nu to selvstændige enheder kobles sammen med den gamle stationsbygning i centrum, fortæller landskabsarkitekt hos Kolding Kommune Thomas Tinghuus. Og det sker samstemmende med Niels A. Dam, der er chef for afdelingen Bygherre & Entreprise i DSB.

At det hele også bliver til noget – og endda inden for en overskuelig fremtid – er rykket betydeligt nærmere. Byrådet i Kolding har nemlig, i forbindelse et forsinket budgetforlig for 2021 netop sluppet tre millioner kroner løs til projektet.

– Helt konkret har vi, sammen med DSB udarbejdet en helhedsplan, som vi nu udmønter i et detailprojekt. Og når det er klar, kommer opgaven i udbud, fortæller Thomas Thinghuus.

Ud over forskønnelsesprojektet på pladsen foran banegårdsbygningen, som vi tidligere har omtalt her i avisen, bidrager DSB med nye belægninger bag stationsbygningen, som matcher helt med forpladsens:

– Vi lægger også nye belægninger på adgangsvejene til og fra perronerne, og vi flytter billetautomaten. Endvidere bliver ny en adgangsvej fra forpladsen til perronerne via den nuværende gård, og bliver der ryddet op i beplantningen, lyder det fra Niels A. Dam fra DSB.

Bortset fra lidt små reparationer er der ingen umiddelbare planer om bygningsarbejder på den gamle fredede banegårdsbygning.

Thomas Thinghuus forventer, at detailprojekteringen ud fra helhedsplanen kan sendes i licitation allerede i slutningen af juni med byggestart umiddelbart efter sommerferien med færdigmelding allerede sidst på året.                    /bro

Se også