Slut med forurenede overløb

Kloakeringsarbejdet i Lunderskov er forsat i fuld gang nu omkring Havegade/Solvænget og snart på Nørregade. (Foto: sebro-press).

LUNDERSKOV: Når det omfattende kloakeringsarbejde i Lunderskov by er færdig, og det siger projektansvarlig Trine Dam Larsen fra BlueKolding sker senest ved årets udgang, så skulle det være slut med uhensigtsmæssige forurenende overløb af spildevand direkte ud i naturen.

En del sager rundt om i landet har den seneste tid afsløret, at flere kommuner slet ikke har styr på deres overløb. Heromkring blev et sådan forhold for nylig afsløret i Vejen Kommune, hvor et overløb i årevis helt frit har kunnet forurene naturen og tilstødende vandløb med beskidt sundhedsfarligt spildevand.

– Hvis der i Lunderskov skulle findes sådanne uheldige overløb, så garanterer jeg for, at når vi er færdige med kloakeringen, findes der ikke flere af den slags uheldige overløb, siger Trine Dam Larsen til avisen.

Overløb fra bestående ældre kloakanlæg fungerer sådan, at når en kloakledning for spildevand er ved at være fyldt, så er der huller øverst i systemet, hvor igennem overskydende spildevand kan ledes ud og direkte ud i naturen. Et system, som var meget benyttet især ved ældre kloakanlæg.   

        /bro

Se også