Starter indsamling til Loppegården

Hans Jørgen Knudsen – blandt lopper. (Foto: sebro-press).


LUNDERSKOV: – Corona-restriktionerne har bevirket, at vi ikke har kunnet gennemføre vore traditionelle indsamlinger den sidste lørdag i hver måned. Men nu kan vi igen, fortæller Hans Jørgen Knudsen fra Y’s mens-klubbens loppeudvalg.

Afhentningen af lopper genoptages fra lørdag den 27. marts. Og hvis man har effekter, man gerne af med, så er der tilmelding på tlf. 75558028 senest fredag den 26. kl. 18, fortæller Hans Jørgen Knudsen.

– I klubben er vi meget glade for, at vi nu kan komme i gang igen med indsamlingen. For der er stadig plads til mange gode salgbare lopper, siger Hans Jørgen Knudsen.

Han glæder sig over, at det, trods coronalukning af Loppegården, alligevel ser ud til at budgettet for 2020-2021 når sammen med et overskud til gavn for lokalområdets foreninger.

Loppegården på Rolykkevej er stadig åben hver lørdag formiddag, men besøg og handel kan kun ske ved, at man forud bestiller tid. 

/bro

Se også