Drabæks Mølles fremtid ligger på kommunens bord

Af Svend Erik Brodersen
journalist (DJ)

LUNDERSKOV: Meget tyder på, at der nok kan gå en rum tid, før nye ejere af den smukke historiske Drabæks Mølle i Lunderskov kan få deres drømme og ønsker opfyldt.

Det bliver nemlig nødvendigt først at se i gældende bestemmelser for området. Her i blandt ret skrappe fredninger.

Og nu ligger møllens fremtid på kommunens bord. Ejerne af møllens bygninger og omgivelser har netop til kommunen fremsendt deres bud på en helhedsplan for områdets fremtidige udformning og anvendelse.

Tanken med planen er, at den skal danne grundlag for kommende ansøgninger til kommunen og fredningsmyndigheder med videre.

For at planen kan realiseres kræver det, at området, via en lokalplan, flyttes fra landzone til byzone, og at en række ret skrappe fredninger enten ophæves eller ændres.

Baggrunden for planen fra ejerne er købet af de gamle møllebygninger i 2019, som nu ønskes suppleret med ny privatbolig og med bebyggelse af rækkehuse.

Endvidere kan der i sagen hos kommunen læses, at området landskabeligt betragtes som beliggende i en landskabsfredet dal, med en fredning der har baggrund i områdets landskabelige skønhed, naturværdier – og den omfatter Drabæks Mølle inklusive mølledammen. Det betyder, at fredningerne, som de er nu, skal ændres væsentligt, hvis helhedsplanen skal få gang på jord.

De nye ejere af møllen er startet med at indrette den gamle møllerbolig til forsamlings- og festlokale. Næste skridt er en udvendig istandsættelse af møllen.

Visionen er at indrette området med boliger og liberalt erhverv i de historiske møllebygninger.

Se også