I Fjelstrup kan de det, de vil!

Svend Christensen, formand for Fjelstrup Lokalråd ved byskiltet til landsbyen Fjelstrup. (Foto: sebro-press).

Af Svend Erik Brodersen
Journalist (DJ)

FJELSTRUP: I landsbyen Fjelstrup kan de åbenbart det, de vil. Og de vil have flere byggegrunde og dermed flere indbyggere til landsbyen.

Da Haderslev Kommune kun sjældent lægger arealer ud til byggegrunde i landsbyer, har Fjelstrup set på alternativer. Og her har det vist sig at landzoneloven giver muligheder for udvikling via såkaldt »hul-udfyldning«.
Det betyder, at der kan etableres nye byggegrunde fx mellem to huse. Hvis der altså er »huller« i den bestående bebyggelse med plads til byggegrunde, og ejerne vil sælge jorden.
– Fordelen ved denne fremgangsmåde er også, at grundene kan sælges til en attraktiv pris, da det ikke er kommunen, som sætter prisen, forklarer Svend Christensen, om den nye metode at skaffe flere indbyggere til landsbyen. Han er formand for Fjelstrup Lokalråd.
Netop her i Fjelstrup har landmænd og andre grundejere udvist forståelse for tankerne, så det bliver muligt at få etableret nye byggegrunde i byen, og man er allerede godt i gang:
– Og hele processen med at opnå tilladelse til udstykninger i huller er foregået i et samarbejde mellem grundejerne og Fjelstrup Lokalråd, fortæller Svend Christensen.
– I Haderslev Kommune er der blot tre landdistrikter, der gennem de sidste ti år har kunnet registrere positiv befolkningstilvækst. Det er Over-Jerstal, Årøsund og Fjelstrup. Resten har desværre oplevet befolkningstilbagegang på helt op til ti procent. Affolkning på landet har været et generelt problem for hele landet, men nye tal tyder på, at udviklingen er ved at vende. Måske går landdistrikterne en lysere fremtid i møde. Det tror vi på i Fjelstrup,« skriver Svend Christensen.
Han peger videre på forskellige muligheder for udviklingen af landsbyerne og fremhæver Erhvervsministeriets seneste tiltag med at yde statsgaranti på den del af et boliglån, der ligger mellem 60 og 90%. Det kan være med til at skubbe i den rigtige retning.
.
Langsigtet plan
I Fjelstrup har man gennem de seneste fem år arbejdet med en langsigtet plan, der nu synes at blive til virkelighed: – Skolen om-
og nybygges i 2022 til Fjelstrup Børnecenter med vuggestue, børnehave og skole. Fjelstrup Kultur- & Idrætscenter om- og nybygges i 2022 for et tocifret millionbeløb til et moderne og tidssvarende center. Mellem Børnecenteret og Kultur- & Idrætscenteret er det endvidere planen at anlægge et spændende og attraktivt landsbytorv.
Her ventes der lige nu spændt på tilbagemelding fra Nordea-Fonden, hvorfra der er søgt om midlerne til etableringen, fortæller Svend Christensen om initiativerne i Fjelstrup.
Næste år starter en privat investor og entreprenør med opførelsen af 18 seniorvenlige rækkehuse.
– Og sidst – men ikke mindst blev byens købmandsbutik sidste år omdannet til en landsbyejet købmandsbutik. Også der er bl.a. planer om eget bageri, lyder det fra Svend Christensen, formand for Fjelstrup Lokalråd og i spidsen for at sikre en god fremtid for landsbyen.

Se også