Foredrag om retsopgøret efter 2. verdenskrig

På torsdag den 10. marts er der et spændende foredrag i Hejls Gamle Skole med lektor Jørn Buch, Haderslev.

Det handler om Frøslevlejren og Fårhus-lejren.
Frøslevlejren blev i august 1944 oprettet på dansk initiativ for at undgå, at danske modstandsfolk blev sendt i tysk kz-lejr.
Denne lejr for danske frihedskæmperne blev straks efter Befrielsen i maj 1945 omdannet til lejr for landsforrædere, og skiftede derfor snart navn til Fårhus-lejren.
Omkring 5.000 ”landssvigere” kom til at opholde sig i Fårhus indtil lejren i 1949 blev lukket og omdannet til den militære Padborglejr.
Foredraget vil gøre rede for Fårhuslejrens oprettelse og virksomhed som interneringslejr og straffelejr.

Tilbagevirkende love
Den største gruppe internerede kom fra det tyske mindretal, som opfattede lejren som den største uretfærdighed, da mange af de dømte kom til at sidde i lejren på baggrund af de love med tilbagevirkende kraft, som blev vedtaget af den danske Rigsdag (folketing) i befrielsessommeren 1945. Dermed var kimen lagt til den særlige ”Fårhusmentalitet”, som kom til at præge store dele af det tyske mindretal fra 1945 til i dag.
Jørn Buch er historiker og passioneret foredragsholder, med speciale i europæiske mindretal. Han er født 1945 og blev student fra Tønder Statsskole i 1965. Derefter læreruddannet på Haderslev Statsseminarium 1968, før han tog en cand.phil. i historie fra Aarhus Universitet 1974. Han har også været seminarieadjunkt på Haderslev Statsseminarium 1973-1985.
Fra 1985-1994 var han specialmedarbejder for Danmarks Radio i grænselandsspørgsmål, dansk-tyske relationer og mindretalsforhold.

Se også