Kommunen gør forårsrent

I de næste uger gøres der rent i byerne omkring Kolding.

 

De kommende uger vil kommunens fejemaskiner feje flere hundrede tons grus, sten, cigaretskod, glas, plastic, osv. væk fra vejene.

Arbejdet i Kolding forventes at tage den første uge i april, og herefter rykker fejemaskinerne ud i oplandet for at feje og vaske de kommunale veje.

Kommunen rengør alle kommunale veje i bymæssig bebyggelse, hvor der er en kantsten. I boligområder tager man dog kun hovedfordelingsvejene og kommer ikke ind i de små lommer.

”Private veje og fællesveje er borgernes eget ansvar. Her anbefaler vi, at man én gang årligt fejer vejen og tømmer rendestensbrønde,” siger tekniker Johnny Berg, Kolding Kommune.

700 tons affald

Kommunen rengør de kommunale veje, cykelstier og fortove to gange årligt – forår og efterår. De seneste år har resultatet ligget nogenlunde stabilt på omkring 700 tons affald.
Hovedparten af affaldet er sten og grus. Disse materialer bliver sorteret fra og genbrugt til ny asfalt, mens resten af affaldet bliver sendt til deponi.

Kør forsigtigt

Fejemaskinerne kan fylde en del, når vejene skal gøres rene. På de større veje foregår det ved, at en kortege på op til fire køretøjer kører ruterne igennem. Først fejer en lille traktor fortovet. Affaldet ender ude på cykelstien, hvor en anden lille traktor fejer skidtet videre ud på vejen. Her fejer og suger en lastbil affaldet op, før vejen til slut fejes og vaskes af det fjerde og sidste køretøj i kortegen.

Møder du rengøringstoget, så vis hensyn og kør forsigtigt, anbefaler Johnny Berg fra kommunen.

Henri.

Se også