Sjølund Mølle har investeret 10 mio. efter kritik

Kommunen fastslog på et borgermøde, at der ikke længere sker en væsentlig støj- eller støv-forurening fra Danish Agro i Sjølund.

Omkring 20 lokale beboere var mødt op til borgermødet, som blev holdt på Sjølund Mølle, der i dag ejes af andelsselskabet Danish Agro.

– Vi har brugt 10 millioner på at begrænse støv og støj og flytte trafikken, siger Kurt Tornbjerg Pedersen, som er produktionsdirektør i Danish Agro AMBA.

Sammen med Kolding Kommune havde Danish Agro inviteret til borgermøde for de lokale beboere omkring Sjølund Mølle i fredags. Omkring 20 mødte op. Og der var ind i mellem en livlig debat.

Nogle af de lokale beboere har bl.a. her i avisen klaget over støv og ikke mindst støj, som de mente bl.a. var årsagen til, at et hus slår revner.

I november 2021 konstaterede Danish Agro selv støj-overskridelser ved en måling. Herefter ombyggede man for at støjdæmpe, og i august 2022 var støjen så ikke højere end tilladt.
Christian Dahl Jacobsen fra kommunens miljøafdeling bekræftede, at virksomheden nu overholder kravene. Ifølge reglerne skal støjen måles ud over hele døgnet, og så ligger man i gennemsnit under grænsen, selv om der i kortere perioder kan være kraftig støj.

– Vi kan heller ikke konstatere, at revnerne i et hus skyldes rystelser. Der er heller ikke noget unormalt vedr. drikkevand og nedsivning, sagde han.

Men nogle af naboerne har alligevel klaget over kommunens sagsbehandling til Ankestyrelsen.

Gjort meget

Efter klagerne har Danish Agro bl.a. flyttet såsædsrenseren om på den anden side af bygningen, og den er blevet vibrationsdæmpet.

– Alle lastbiler kører nu den anden vej rundt, sådan at de kun lige er ude på vægten for at blive vejet, så kører de ind i et hus omme på den anden side. Så 50 % af al trafik er væk fra Silovej, fortæller direktør Kurt Tornbjerg Pedersen fra Danish Agro.

Direktør Kurt Tornbjerg Pedersen fra Danish Agro deltog i borgermødet fredag.

– Samtidig har vi investeret i nogle kæmpe støvfang, som samler rigtig meget støv op, når lastbilerne tipper. Det giver faktisk en bigbag hver gang. Vi kan overhovedet ikke se støv mere, når vi tipper.

– Har du håb om, at I nu får et godt forhold til naboerne fremover?

– Jamen det har jeg altid håb om, men under alle omstændigheder så vil jeg række en hånd ud til, at vi har en løbende dialog. At det ikke er noget, vi gør en gang om året eller hvert femte eller tiende år, men at vi har en løbende dialog.

Og så går vi jo nu i gang med at udpege de steder, som vi stadigvæk tror er hovedstøjkilder, selv om vi har reduceret det. Og meningen er, at de skal inddæmmes yderligere.

– Har I været for dårlige til at lytte til kritikken?

– Vi har både været for dårlige til at lytte til de problemer, der har været, og til at fortælle om de forbedringer, vi har lavet, konstaterer direktør Kurt Tornbjerg Pedersen fra Danish Agro efter borgermødet fredag

– Vi har ikke været gode nok til at gå ud forlods og sige: ’Nu går vi i gang med at gøre det her’. Og derfor så ser folk jo egentlig ikke, hvor meget vi går og gør, og det er jo vores fejl.
Vi vil jo egentlig gøre alt for at gøre forholdene bedre, men det kræver, at vi véd, hvad det er.
Når jeg kigger på hele dialogen tilbage fra 2010, så er der mange misforståelser:
Fx er der en miljørådgiver, der har sagt, at vi var underlagt 6 tons i timen. Men det er kun, hvis det er foderproduktion. Fordi vi har med bearbejdning af frø at gøre, så er vi ikke inde under den regel.

Christian Dahl Jacobsen fra kommunens miljøafdeling bekræftede, at virksomheden nu overholder kravene.

Så er der hele den her omkring, at vi skulle forurene vandet. Men der er ikke målt noget i vandet.

Vi bruger mangan til meget, meget lidt i den efterårssåsæd, de sår på markerne nu. Og det bliver forarbejdet i august og september og kørt direkte ud til landmanden, så der kan ingen aflejringer være.

– Men har kritikerne så haft ret i noget af det, de har sagt?

– Jamen, jeg kan sagtens se, at vi har støjet for meget. Jeg kan sagtens se, at vi ikke har været gode til at lytte, og når vi ikke lytter, så får kritikken jo lov til at stå, og det er jo vores fejl, hvis vi ikke går i dialog. Vi vil have dialogen, og så vil vi løse problemerne løbende i stedet for at det hober sig op, som sådan et kæmpe-problem. Der er nok nogen, vi aldrig kommer helt i mål med, men vi kan prøve.

Vil ikke købe husene

– Hvorfor har I ikke bare købt husene for at få fred fra de nærmeste naboer?

– Jamen det er jo ikke en løsning, det er en overspringshandling. Nej, men i bund og grund så påtager vi os jo at overholde loven og gøre det bedre hele tiden. Hvorfor skulle vi så købe huse? Og det eneste, vi får ud af de huse, det er i virkeligheden et dårlig omdømme.
Vi er et andelsselskab, og vi har behov for, at der er harmoni om land og by, siger direktør Kurt Tornbjerg Pedersen fra Danish Agro.

Bettina fortsætter kampen mod støj

Bettina Thomsen fra Sjølund, som har stået i spidsen for nogle af naboernes kamp imod støv og støj fra Sjølund Mølle, oplyste på mødet, at hun har anket kommunens sagbehandling til ankestyrelsen. (Foto: sebro-press).
Læs de friske nyheder hver dag på Fællesavisen.dk
for Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup.

HAR DU EN NYHED?
Ring til webmaster, journalist Sv.E. Brodersen tlf. 2076 1253.