De kommunale rykker igen ind i video overvågede hjem

Nu skal der igen kommunale hjemmehjælpere ind over dørtærsklen til hjem, hvor deres arbejde video overvåges ( Foto: Kolding Kommune).

 

KOMMUNEN: Fra 1. februar næste år træder der igen kommunale hjemmehjælpere ind over dørtærsklerne til hjem, hvor beboere har valgt at video overvåge deres arbejde.

Det har et flertal i socialudvalget overraskende besluttet som et led i en omfattende spare øvelse på socialområdet.
Beslutningen handler om at ”hjemtage” særligt dyre udliciterede opgaver skal ses som et forsøg på at hive samlede besparelser hjem på socialområdet på 9 millioner kroner på 2023 -budgettet.

Beslutningen er taget, fordi det åbenbart er lykkedes at pille et hold af hjemmehjælpere ud af den samlede medarbejderstab, som ikke har noget imod at arbejde under video overvågning.
Kolding Kommunes egne hjemmehjælpere har ellers i to år, som protest mod video overvågning fx nægtet at passe en 72-årig syg kvinde.
I de to år har opgaven været overdraget til private hjemmehjælpsfirmaer. Og det har været og er en særdeles dyr omgang for kommunen med en årskontrakt pålydende 2,3 millioner kroner for alene for pasning af den pågældende syge kvinde. Med ”hjemtagelsen” af opgaven påregnes en besparelsen på 500.000 kroner årligt.

Striden har også været en tur gennem Arbejdsretten, som i september 2021 afgjorde, at hjemmehjælpere ikke kan nægte at arbejde under videoovervågning, og at FOA dermed skulle pålægge sine medlemmer at genoptage arbejdet i hjemmet.

Alligevel har Kolding Kommune valgt, for at undgå konflikter, at fortsætte med hjælpen fra et privat firma i det pågældende hjem. Men det skulle altså, hvis det går som kommunen forventer, være slut fra 1. februar 2023. /sebro

Se også