Stort biogasanlæg tæt på Lejrskov og Lunderskov

Selv om anlægget kommer til at ligge i Vejen Kommune, bliver det nærmeste nabo til Lunderskov og Lejrskov.

Niels Blem Sørensen har talt med alle naboer.

– Vi mener i al beskedenhed, at vi har fundet noget nær den perfekte placering, som opfylder alle hovedhensyn for placering af et større energianlæg, fortæller Niels Blem Sørensen.

Han er formand for styregruppen og landmand ved Jordrup. En arbejdsgruppe har, på vegne af en større kreds af landmænd i det sydlige Trekantområde, arbejdet målbevidst siden starten af året med planer for etablering af et landmandsejet biogasanlæg. Og nu er planerne meget tæt på at kunne realiseres under selskabsnavnet 3-KNT Bioenergi.

En væsentlig opgave har været at finde en egnet placering, som både ligger tæt ved leverandørerne og tæt ved det overordnede vejnet. Samtidig er det også vigtigt, at placeringen giver så begrænset med gener for naboerne som muligt.

Formanden for Styregruppen, Niels Blem Sørensen, som er landmand ved Jordrup, kan nu oplyse, at der er fundet en velegnet placering i den østlige del af Vejen Kommune. Nærmere betegnet nord for Esbjerg motorvejen E20 ved afkørsel 66, nord for Lunderskov. Her vil det nye anlæg få udkørsel til Landevej 469 mellem Lunderskov og Grindsted og med det nærliggende tilslutningsanlæg få direkte adgang til motorvejsnettet.

Idéen i et biogasanlæg er at uddrive gassen fra afgrøder, madaffald, gylle, spildevand mm., og genanvende gassen til madlavning, varme, elektricitet og drivstof til biler. (Bigstockphoto)

– Det er derfor med meget stor tilfredshed, at vi samtidig kan meddele, at vi har indgået en optionsaftale med ejeren af jorden, som giver projektgruppen mulighed for at etablere et anlæg på placeringen, hvis de nødvendige myndighedstilladelser kan opnås.

En væsentlig betingelse for at kunne opføre et biogasanlæg er, at Vejen kommune er indstillet på at give de nødvendige tilladelser. Også her er arbejdsgruppen nået rigtig langt.
Placering af et nyt biogasanlæg vækker ofte bekymring hos naboerne. Derfor var den første prioriterede opgave for formanden at gå rundt personligt og besøge de nærmeste naboer.

Sådan kan et biogasanlæg se ud. De runde beholdere opbevarer biogas fra affald m.m., så energien kan genanvendes til opvarmning og andre formål. (Bigstockphoto)

– Vi mener selv, vi har fundet en god placering, også ud fra nabohensyn, men vi er også godt klar over, at vi kommer med et stort energianlæg. Derfor er det vigtigt for os at signalere fra starten, at vi er et lokalt ejet selskab, og at vi prioriterer at være gode naboer. Vi ved, at særligt trafikken til og fra biogasanlæg normalt er blandt de største bekymringer for naboerne, og her ligger vi altså med en rigtig god placering direkte ud til det overordnede vejnet, fastslår Niels Blem Sørensen.

De næste opgaver for arbejdsgruppen, som er nedsat af de lokale landboforeninger, leverandørforeningen og Linkogas, bliver at få de sidste detaljer omkring ejerforhold og finansiering på plads.

I starten af det nye år vil man indkalde til et informationsmøde for de kommende leverandører.

Parallelt med dette arbejder Vejen Kommune med myndighedstilladelserne, hvor der i denne proces forventes at blive afholdt et eller flere møder.

Det er her, det nye biogasanlæg skal ligge, nord for motorvejen (i Vejen kommune) ved afkørsel 66. Det blå område på det indsatte kort viser placeringen mellem de to veje for det kommende landmandsejede biogasanlæg.
Se også