Yrsa Mastrup kommer igen i byrådet

Yrsa Mastrup.

KOMMUNEN/VAMDRUP: Yrsa Mastrup (V), Vamdrup, kommer igen i byrådet i Kolding. Det sker som stedfortræder for Ole Alsted (V), som har søgt orlov på grund af sygdom. En ansøgning, som udvalget Strategi/Økonomi, bevilgede på et møde tirsdag (20.12.22.)

Yrsa Mastrup, der har haft sæde i byrådet gennem flere perioder, blev overraskende fravalgt af vælgerne ved det seneste kommunalvalg, men blev med sit stemmeantal sit partis 1. suppleant. Og det er fra denne position, hun nu skal for en periode skal afløse Ole Alsted.
Det er i øvrigt nu anden gang i indeværende valgperiode Yrsa Mastrup må indtræde som stedfortræder netop for Ole Alsted, i det han også tidligere i perioden har måttet vælge fra på grund af sygdom.
Yrsa Mastrup indtræder i Ole Alsteds poster i udvalgene Natur, Miljø og Klima, samt Bæredygtig Vækst og som stemmeberettiget delegeret til KL’s politiske topmøder. /sebro

Se også