Nye ansigter til Brugerrådet i Aktivitetshuset

Svend Damgaard er formand for Aktivitetshusets brugerråd.

Den nyligt afholdte generalforsamling i Aktivitetshuset i Lunderskov gav valg til flere nye ansigter i brugerrådet.

Ejnar Hansen, som har været formand de seneste 12 år, trak sig som formand af helbredsmæssige grunde. Da brugerrådet efterfølgende konstituerede sig, blev Svend Damgaard valgt til formand og Rie Jensen til næstformand. Magda Philipsen fortsætter på den vigtige post som kasserer, og Verner Koldsø, der blev nyvalgt, vil fremover fungere som referent.

Nyvalgt blev i øvrigt også Aase Jensen og Eva Bjerregaard, mens Mona Eriksen rykker fra en suppleantplads ind i brugerrådet, hvor i forvejen også Gerda Hansen har en plads. Som suppleanter blev der plads til nævnte Verner Koldsø og Carsten Bjørn.

Et noget broget år

I beretningen, som i Ejnar Hansens fravær blev aflagt af Svend Damgaard, blev det nævnt, at året 2022 har været noget broget på grund af corona-pandemien. Programsatte arrangementer har måttet udsættes eller helt aflyses, og tilslutningen til de afholdte arrangementer har ikke levet helt op til tidligere års niveau.

Af kassererens beretning fremgik det da også, at det forgangne år ender med et underskud, hvilket betyder, at der kan forventes prisstigninger både på udflugter og arrangementer i Aktivitetshuset.

Svend Damgaard takkede for samarbejdet med Kolding kommune og de tre aktivitetskonsulenter, som på skift deltager i brugerrådets møder. Han takkede også holdet af tovholdere, som er medvirkende til, at de mange aktiviteter i Storegade 3 holdes i gang, og der var også en stor tak til både de afgåede og de nyvalgte brugerrådsmedlemmer.

– Den sidste tak gik til alle brugere af Aktivitetshuset: ”Uden jer var der ikke noget Aktivitetshus!”!

Læs de friske nyheder hver dag på Fællesavisen.dk
for Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup.

HAR DU EN NYHED?
Ring til webmaster, journalist Sv.E. Brodersen tlf. 2076 1253.