Skuffet Molle Lykke Nielsen (DF): – Det ligner aftalt politisk spil!  

 

Et udsnit af det store udendørs oplag af såsæd ved Danish Agro i Sjølund som afgiver støj og støv – og hvor borgere anklager kommunen for tilsyns svigt.

Af Svend Erik Brodersen
journalist (DJ)

SJØLUND: Der er åbenbart ikke meget hjælp at hente fra politikerne i Kolding Kommune for støj for beboerne ved Danish Agro i Sjølund i deres kamp mod støv og støj.

Sagen har på foranledning af det lokale byrådsmedlem, Molle Lykke Nielsen (DF) fra Hejls netop været en tur gennem udvalget Natur, Klima og Miljø. Og her godkendte et stort overraskende meget tavst flertal ubetinget en redegørelse og status fremsat af forvaltningen – og efter anbefaling fra samme  – blot taget til efterretning. Og det skuffer Molle Lykke Nielsen:

– Der er desværre nok gået mere politik i sagen, end miljø. Jeg havde på forhånd bedt forvaltningen om at fremsende sagen som en beslutningssag, og ikke blot som en orienteringssag, men det skete ikke. Men når man sidder som et mindretal i et udvalg, så er der ikke så meget at gøre. Men det ligner for mig aftalt politisk spil, og at formålet bare er, at få sagen dysset ned. For der skal jo ikke tabes ansigter. Og da slet ikke til en DF’ er, siger en dybt skuffet Molle Lykke Nielsen.

Molle Lykke Nielsen havde rejst sagen i det politiske udvalg efter han ved selvsyn på stedet ved Danish Agro havde konstateret, at naboerne til virksomheden udsættes for ulidelige støj -og støvgener.

Molle Lykke Nielsen – skuffet!

Støjmålinger en ommer

Det er heller ikke meget at læse i det offentliggjorte referat om behandlingen af sagen i Natur, Klima og Miljø. Dog fremgår det, at forvaltningen måtte indrømme, at de støjmålinger, som de hidtil har foretaget ved virksomheden er sket på en forældet baggrund, og at de der for nu må tages om!

En væsentlig grund til at flertallet bare slugte redegørelsen fra forvaltningen råt, var tilsyneladende oplysningen fra forvaltningen om, at de lovpligtige tilsyn og godkendelser ikke omfatter såsædsvirksomheder, men kun Foderstofvirksomheder – og at kommunen kun har pligter, når der på forhånd er gjort opmærksom på eventuelle ulovligheder.

Misvisende information

– Det er direkte forkert og misvisende information. Og det har vi dokumentation for. Det er rigtigt, at såsædsvirksomheder ikke direkte er omtalt i loven, men forvaltningen har åbenbart ”glemt” at fortælle politikerne om, at netop håndteringen af såsæds oplag og udleveringen af samme i en betænkning til loven betragtes som en del af en foderstofs virkeområde, og at kommunen derfor har tilsynspligt, med hvad der foregår på området. Og her har kommunen svigtet, siger en selvsikker, Bettina Thomsen, som er talskvinde for de støj- og støvplagede naboer til Danish Agro i Sjølund, som sin kommentar til den politiske behandling.
Hun understreger, at kommunen allerede i 2022 blev gjort bekendt med ulovligheder – uden at der blev gjort noget.
Og netop støv og støj som kommer fra håndteringen af et kæmpe udendørs oplag af såsæd er et af flere klagepunkter fra beboerne.

Meldt til politiet

Som tidligere omtalt har cirka tyve borgere i landsbyen senest skrevet under på en politianmeldelse af kommunen – og borgmester Knud Erik Langhoff som ansvarlig – for netop at have svigtet sine tilsynspligter med virksomheden.

(Læs også et læserindlæg fra Molle Lykke Nielsen andet steds i avisen.)

 

Se også