Lokalt initiativ til nyt boligområde i Sjølund

Der handler om 16 ny rækkehus og to fritliggende boliger midt landsbyen

Her en illustration i fugle perspektiv over bebyggelsen. (Foto: Fra  Kolding Kommune Plan og Teknik)

SJØLUND: Der er et nyt boligprojekt på vej i landsbyen, Sjølund, ved Christiansfeld.
Bag står to lokale initiativtagere, Morten Falk Petersen og
Jakob Andresen. Det handler om opførelsen af 16 nye rækkehuse og to fritliggende boliger.

De nye huse planlægges opført på et areal midt i landsbyen med adgangsforhold til byens hovedgade, Sjølund Gade. Planen er så vidt, at Kolding Kommune allerede er i fuld gang med at udarbejde et forslag til en lokalplan for området, som består af to tidligere grunde, som de to bag projektet har op købt for at slå sammen til en stor grund.
Fra kommunen oplyses, at lokalplanens formål er at åbne for at bebygge med tæt-lav bebyggelse med tilhørende friarealer, samt for at muliggøre etablering af en ny boligvej igennem området med vejtilslutning direkte til hovedgaden.
Intentionen med bebyggelsen er, at det skal være moderne, men samtidig arkitektonisk være i harmoni med andre boliger i landsbyen.

Og her ses forslaget til lokalplanen i streg.

Lokalplanens indhold
Til boligerne tænkes der etablering af mindre private haver, og derudover er der udlagt et større grønt areal i den nordvestlige del af området med mulighed for leg og ophold. Foreløbige dispositionsplan for det nye boligområde. Der opføres samtidigt to nye fritliggende huse til Sjølund Gade.
Den nye lokalplan vil overføre det samlede areal til byzoneområde. Lokalplanen forventes ikke at medføre kommunale udgifter til anlæg og arealerhvervelse.

Tidsplan
Det forventes, at et forslag til lokalplanen kan forelægges Plan og Teknik den 13. juni 2023. Den endelige vedtagelse sker administrativt umiddelbart efter en høringsperiodes afslutning.
Forvaltningen anbefaler, at forslaget fremlægges i høring i 6 uger i perioden 20. juni 2023 – 2. august 2023. Hvis der indkommer indsigelser, forventes Plan og Teknik at kunne få forelagt lokalplan til endelig vedtagelse den 5. september 2023./ seb

 

Se også