Støj og møg i Natur, Miljø og Klimaudvalget

Jørn Chemnitz, SF, er formand for miljøudvalget.

LÆSERBREV: Molle Lykke Nielsen skriver i et læserbrev, at Filip Bekic Bladt og Jørn Chemnitz undlod at sætte klagesagen vedrørende Danish Agro på dagsordenen, og at udvalget forholdt sig passivt til sagen, samt at tid tilsyneladende var vigtigere end god behandling af sagen på udvalgets seneste møde.

Efter mange år i politik, er vi sikre på, at Molle ved, at miljøsager er komplicerede, og det kan tage tid at sætte sig ind i dem.

Molle har kendt sagen, siden han sad i Christiansfeld Kommune og var med til at godkende grundlaget for virksomhedens miljøforhold.

Hvad Molle ikke ved, er at sagsbehandleren, der førte tilsyn med virksomheden, forlod Kolding Kommune for to måneder siden, og en ny medarbejder skulle sætte sig ind i sagen.

Jonathan Dyring Løvbom, Radikale, Kolding

Klagen til Ankestyrelsen bestod af knap 400 sider – hertil kommer tilladelser, godkendelser m.m., som den nye sagsbehandler skulle sætte sig ind i, før sagen kom på dagsordenen, så udvalget kunne få en korrekt fremstilling. Derfor gik der en måned inden sagen kom på udvalgets dagsorden.

Ankestyrelsen afviste alle klager, og på udvalgsmødet præsenterede forvaltningen nye vilkår for virksomheden, fortalte om god dialog med virksomheden og redegjorde for foretagne målinger og uanmeldte kontrolbesøg.

Så Molles øvrige udvalgskolleger har formentlig som vi vurderet, at der ikke var noget at komme efter og tog punktet til efterretning og undlod yderligere debat, da sagen var velbelyst – bare ikke for Molle. På Molles foranledning blev punktet vendt flere gange under mødet, og tidsplanen overskredet betragteligt.

Filip Bekic Bladt, Socialdemokratiet, er næstformand i udvalget.

Tid er vigtigt på udvalgsmøder med lange og stramme dagsordener – medarbejdere venter, mødestedet har andre aftaler, og udvalgsmedlemmerne har også en bagkant.

Så den ekstra tid, vi brugte på punktet, medførte forhastet og dermed dårligere behandling af de efterfølgende sager på dagsordenen. Værre er, at enkelte udvalgsmedlemmer på grund af andre aftaler var nødt til at gå før de sidste punkter blev behandlet – fordi vi havde brugt så meget tid på Danish Agro.

Respekt for tidsplaner er vigtigt i samarbejder og politisk arbejde, respekt for demokratiet og samarbejdet i byrådet.

Freddy Christensen, Konservative. Vamdrup

Det samme er kommunikation; det havde været nemmere for Molle at spørge kollegerne direkte frem for at gøre det via læserbrev – det ville også være tegn på godt samarbejde.

Venlig hilsen
Freddy Christensen
Filip Bekic Bladt
Freddy Christensen
Jonathan Dyring Løvbom
Jørn Chemnitz.

Læs Molles svar her

Se også