Svar fra Molle Lykke Nielsen

Molle Lykke Nielsen er medlem af byrådet for DF.

Læserbrevet er et svar til dette læserbrev

LÆSERBREV: Tidligt i marts måned beder jeg om en sag på Natur Klima og Miljøudvalget.

Det er en redegørelse om Danish Agros forhold i Sjølund på foranledning af naboer, der føler sig forurettet.

Sagen kommer på til April mødet, og jeg har ingen steder anfægtet, at den ikke kom på i Marts, som formand Jørn Chemnitz påstår.

Der, hvor formandskabet svigter, er, at jeg har forlangt redegørelsen som et beslutningspunkt, men sagen fremgår i dagsordenen som en efterretningssag, på trods af at sagsfremstillingen klart viser en forældet godkendelse af støjgrænser, og denne er fra 2003, altså kun 20 år forældet.

Formand Jørn Chemnitz påstår, jeg er uvidende omkring en fratrådt miljømedarbejder, og at en ny skulle overtage sagen og redegørelsen.

Så vidt jeg mener, er det formandens opgave at orientere medlemmerne i udvalget, hvis noget skal udsættes eller lignende, men her glimrer formanden uden oplysninger om udsættelsen og grunden hertil, da han nu selv fremhæver min uvidenhed i svaret sammen med næstformanden og 2 udvalgsmedlemmer.

Men for formanden og medunderskriverne på svaret af mit læserbrev, fremgår det helt tydeligt, at politikers tid og overholdelse af tidsplaner for mødet er vigtigere end en grundig og gennemdrøftet sagsbehandling.

De fire underskrivere udtrykker endda, at det er vigtig for et godt samarbejde i udvalget at overholde tidsplanen.

Skribenterne skriver, at jeg bare kunne stille spørgsmålene direkte i stedet for i et læserbrev, men det er svært, når man kun møder tavshed.

At enkelte udvalgsmedlemmer så sig nødsaget til at gå før dagsordenen var behandlet færdig, siger dog mere om udvalgsmedlemmernes interesse for det meget vigtige arbejde i udvalgene, men det må de selv forklare og tage ansvar for.

Venlig hilsen

Molle Lykke Nielsen
Mosegyde 11
6094 Hejls
Tlf. 29322931

Se også