400 elever på Skamlingbanken fredag

Eleverne skal opleve et af Danmarkshistoriens skønneste steder og lære om, hvad ’minder og mødesteder’ betyder.

Eleverne fra Kolding og Fredericia kommuner vil forhåbentligt opleve Skamlingsbanken i solskinsvejr som her sidste år.

Fredag den 26. maj mødes knap 400 elever fra 4. og 5. klasser i Kolding Kommune og Fredericia Kommune på Skamlingsbanken.

Det er en ny tradition for skoleklasser, kaldet ”Minde og mødesteder”, der er støttet af EWII og Region Syddanmarks kulturpulje med i alt 450.000 kr.

”Vi staar paa en af Danmarks skønneste Banker, paa et Sted, hvis Navn for evigt er vævet ind i Danmarkshistorien.”

Citatet herover er fra 1948, hvor daværende statsminister Hans Hedtoft indviede Klokkestablen nedenfor Højskamlingen.

I 2022 indgik Naturskolen, Kulturskolen og Skoletjenesten Kolding et samarbejde om at skabe en faglig, social og kreativ dag for kommunens 5.klasser.

I år er samarbejdspartnerne klar med et program til eleverne, der består af kreative workshops med både hydrofoner, mindesmærker af bonzaitråd og et citizen science projekt om flåter.

Forud for dagen har eleverne øvet sig i sange som forbinder natur, kultur og historie, og kl 13 inviteres der til afsluttende fællessang og afrunding af dagen, hvor alle interesserede kan deltage.

Det bliver med andre ord en dag, hvor alle sanser kommer i spil, og hvor det er håbet, at eleverne oplever glæden ved at bruge sig selv og sin stemme på samme måde som N. F. S. Grundtvig, Gyrithe Lemche, Hans Hedtoft og mange andre har gjort det gennem tiden.

Eventen er et led i et større undervisningsprojekt, der i 2022 og 2023 skal udvikle og sætte fornyet fokus på de to historiske destinationer i Trekantområdet: Fredericia Vold og Skamlingsbanken. Kolding Stadsarkiv har i samarbejde med Museerne i Fredericia fået bevilget samlet 450.000 kr. fra EWII og Region Syddanmarks kulturpulje til projektet: ”Minde- og mødesteder”.

Se også