Lokalplan for nyt boligområde er i offentlig høring

Har du indsigelser mod udformningen af nyt stort boligområde i Lunderskov, så skal du på banen nu.

 

Lokalplanforslaget som nu ligger i offentlig høring. Bemærk den nye forbindelsesvej til Kirkevej øverst i billedet. (Illustration: Kolding Kommune.)

 

Af Svend Erik Brodersen
journalist (DJ)

 

LUNDERSKOV: Er du utilfreds med placeringen af et nyt byggeri omfattende 55 boliger i Lunderskov – eller er du ikke helt tilfreds med udformningen, så er det nu du skal gøre dig til kende. Et nyt revideret forslag til en lokalplan ligger nemlig nu ude i offentlig høring.

Det handler om et nyt endda noget revideret forsalg, som åbner mulighed bebyggelse af et cirka fem hektar nuværende landbrugsområde ved Rugvang/Kirkevej i den sydlige del af Lunderskov.
Forslaget indebærer, at der kan opføres 55 nye parcel- og rækkehuse på arealet, som en privat boligudvikler står bag.
Planen om et boligbyggeri netop der er ikke af ny dato. Den har faktisk været fremme en del år, men er undervejs stødt på problemer. Et af dem har været til- og frakørselsforholdene. De var oprindeligt bestemt via sidevejen Rugvang til Kirkevej. Men det kunne af forskellige årsager ikke realiseres.
I det nye forslag er forbindelsesvejen derfor flyttet til områdets nordlige del med direkte adgang Kirkevej – og det er vejen der går mellem Lunderskov og Skanderup med forbindelse både med Rute 469, Vamdrup-Grindsted og Rute 25 Kolding-Tønder ved Vamdrup.
Endvidere har den oprindelige plan også mødt modstand hos Naturstyrelsen, som i 2015 nedlagde styrelsen veto mod at omdanne det store privatejede landbrugsareal til boligområde.   Naturstyrelsen har dog senere ophævede sit veto.
Med det nye forslag sikres nemlig, at der etableres fælles friarealer og brede grønne kiler ned gennem området. Det sker blandt andet for at sikre, at nuværende naboer til det nye boligområde ikke mister deres udsigt over de tilstødende grønne marker.

Fra kommunen lyder det, at den kommende bebyggelse bliver i højst to etager max. op til 8,5 meter i højden, og at de mindste grunde ikke må være under 250 kvadratmeter.

Forslaget til lokalplanen ligger i øjeblikket i lovkrævet offentlig høring frem til den 14. juni. Når perioden er slut, skal eventuelle indsigelser behandles, hvorefter sagen går i byrådet til endelig vedtagelse. Og først når det er sker, kan gravemaskinerne sættes i jorden. Du kan læse hele lokalplan forslaget på kommunens hjemmeside.

Se også