Skanderup sogn har fundet en ny præst, som også er militær stress-coach og konfliktmægler

Peter Albæk Noer afløser Martin Kobbersmed i Skanderup Kirke.

Præstefruen er ikke uden betydning, når et sogn ansætter en ny præst. Bettina Noer er sygeplejerske.

Den 14. januar 2024 indsættes Peter Albek Noer som ny præst i Skanderup Kirke efter Martin Karkov Kobbersmed, som i september sagde farvel til menigheden.

Efter indsættelsen den 14. januar er der velkomstreception for det nye præstepar i Kirkehuset, hvor alle er velkomne til at komme og hilse på.

– For menighedsrådet har det været en rigtig god proces og oplevelse at møde Peter og Bettina i ansættelsesforløbet. Vi er begejstrede for, at vi har kunnet tiltrække dem til sognet, og vi er overbeviste om, at det bliver et rigtigt godt match, siger menighedsrådets formand Flemming Høyer Hansen.

– Peter og Bettina har udvist meget stor nysgerrighed over for os, og vi fornemmer et stort drive, en iderigdom og en lyst til at blive en del af det kirkelige liv omkring vores kirke.
Vi er taknemmelige for det mod, de udviser ved at rive teltpælene op på Mors for nu at bosætte sig i præstegården ved Skanderup Kirke. Dette mod fordrer en åbenhjertig modtagelse hos os ikke bare af medarbejdere og menighedsråd, men forhåbentligt af hele sognet. Vi håber, at hele sognet vil medvirke til det og tage godt imod dem, opfordrer menighedsrådet.

Det nye præstepar fortæller om sig selv

– Vi har haft mere end 27 rige år med stort engagement i Frøslev sogn midt på Mors. Det har været svært at give slip. Derfor skulle der også et rigtigt godt embede til, for at vi ville være villige til at rive teltpælene op på Mors med et så veludbygget netværk og gode venner, bl.a. i Limfjord Y’s Mens Club.

Nu er vore fire børn bosat i Østjylland og København. Derfor er geografien og infrastrukturen i Skanderup lidt nord for Kongeåen nu perfekt for os. Desuden blev vi straks bjergtaget af menighedsrådets medlemmer, der meget omsorgsfuldt tog imod os samt udstrålede visionær ledelse af sognet med et rigt kirkeliv, hvilket vi glæder os rigtig meget til at blive en del af.

Vores baggrund for at blive præstepar går via fælles højskole- og volontørtid. Forud havde Bettina arbejdet i England, og jeg havde aftjent min værnepligt med indkaldelse til Haderslev, der gik videre over Herning, Gentofte og Hillerød, hvorefter jeg blev officer af reserven, hvilket jeg stadig er aktiv som. Netop denne baggrund som underviser og leder kombineret med volontørtiden, hvor Bettina sang i kvartetten Impuls, og jeg havde mange samtaler om liv og tro, bl.a. på Kloster Mærken i Løgumkloster, blev bestemmende for valget af teologistudiet. Jeg er en samler af ting (bl.a. salmebøger), relationer, livshistorier og uddannelser, fortæller Peter ALbæk Noer.

Præsteparrets fire børn og svigerbørn bor nu i København og Østjylland.

– Uddannelsesmæssigt er jeg blevet Psykotraumatolog og har på Teologi på Københavns Universitet taget en master i mental robusthed, traume- og sorgbearbejdning. Desuden indgår jeg i Forsvarets Organisation for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte (OPRK), hvor jeg, udover selv at undervise, har fået uddannelse som stress-coach og konfliktmægler. Jeg vil således gerne ind i de nære samtalerelationer og være en hjælp for den enkelte, hvilket også er gældende forBettina i hendes virke som sygeplejerske siden 1991.

Sammen har vi kørt kursusforløb under overskriften: ”Når vi rammes på livet.” Nu glæder vi os rigtig meget til at lande som præstepar i Skanderup, slutter den kommende sognepræst i Skanderup sogn, som også omfatter Lunderskov.

Se også