Det støver og ryster fortsat ved Sjølund Mølle

Nu har JydskeVestkysten også taget sagen op om støv og rystelser ved Sjølund Mølle. Men sagen synes uløselig.

Bettina Thomsen fra Sjølund, som har stået i spidsen for nogle af naboernes kamp imod støv og støj fra Sjølund Mølle, oplyste på mødet, at hun har anket kommunens sagbehandling til ankestyrelsen. (Foto: sebro-press).

Christiansfeld Avis fortalte allerede den 19. oktober 2021 om de støj- og støvgener, som et nabopar til Sjølund Mølle oplevede. De følte ikke, at kommunen havde levet op til sit tilsynsansvar, eller at kommunen ville lytte.

Nogle af de lokale beboere klagede i avisen over støv og ikke mindst støj, som de mente var årsagen til, at et hus slår revner.

Men efter at journalist Sv. E. Brodersen, Christiansfeld Avis, havde skrevet om problemet, kom der lidt skred i sagen.

Investerede 10 mio.

I oktober 2022 holdt Sjølund Mølle sammen med kommunen et borgermøde. Her redegjorde Danish Agro for, at virksomheden faktisk havde brugt 10 mio. kr. på at nedbringe generne. Efter klagerne har Danish Agro bl.a. flyttet såsædsrenseren om på den anden side af bygningen, og den er blevet vibrationsdæmpet.

– Alle lastbiler kører nu den anden vej rundt, sådan at de kun lige er ude på vægten for at blive vejet, så kører de ind i et hus omme på den anden side. Så 50% af al trafik er væk fra Silovej, fortalte direktør Kurt Tornbjerg Pedersen fra Danish Agro.

– Samtidig har vi investeret i nogle kæmpe støvfang, som samler rigtig meget støv op, når lastbilerne tipper. Det giver faktisk en bigbag hver gang. Vi kan overhovedet ikke se støv mere, når vi tipper, forklarede han til avisen.

Ikke tilfredse

Dette tilfredsstillede dog ikke naboen Bettina Thomsen. Hun meddelte på borgermødet, at hun har anket kommunens sagbehandling til ankestyrelsen. Klagen blev dog afvist, og kommunen fastholder, at alle regler er overholdt.

I 2023 meldte de utilfredse naboer endda borgmesteren til politiet, idet han er den politisk ansvarlige for kommunens – evt. manglende – håndtering af miljøforholdene. Der er dog tale om skiftende borgmestre siden 2010.

Nu har JydskeVestkysten mandag den 4. marts brugt hele fire sider plus en forside på at fortælle om sagen – som ifølge de utilfredse naboer til møllen endnu ikke er løst. Og Bettina Thomsen og fire naboer vil føre en retssag mod Danish Agro og kommunen.

Sagens kerne

Det grundlæggende problem i hele sagen er åbenbart, at kommunen henholder sig til, at Sjølund Mølle er ”en fortsættelse” af den oprindelige, mindre virksomhed i den lokalplan, som gælder for området.

Møllen er fra 1800-tallet og levede sit stille landsbyliv indtil Danish Agro i 2007 overtog møllen fra KOF Kolding Omegns Foderstofforening og nu bruger den som en meget stor såsædsfabrik. Den har verdens største såsædsrenser med en kapacitet på 50 tons/timen, og den får ifølge naboerne glassene til at klirre og murene til at revne.

Hverken de fire naboer eller den store fabrik ønsker imidlertid at flytte fra Silovej i Sjølund. Virksomheden overholder da også ifølge kommunen reglerne. Og kommunen har ifølge Ankenævnet gjort, hvad den skulle. Men Bettina Thomsens private målinger viser, at støjen ligger på 60-80 decibel.

Se også