Ønske om en 1,4 km mur for at sikre Hejlsminde mod nye stormfloder

Formanden Peter Kjær-Jepsen fremlagde sine tanker om en mur ud imod stranden på generalforsamlingen i onsdags.

Hejlsminde skal have en 1,4 km lang mur ud imod Lillebælt for at sikre landsbyen imod flere stormfloder.

Det mener i hvert fald formanden for Hejlsminde Selskabelige Borgerforening, som onsdag havde generalforsamling i et fyldt Hejlsminde Forsamlingshus.

Her fremlagde formanden Peter Kjær-Jepsen sine tanker om en mur ud imod stranden.

Ved den nylige stormflod blev store dele af husene langs Havnevejen og Hejlsmindebakken oversvømmet og skadet af det havvand, der skyllede hen over vejen samt af det vand, der kom bagfra – inde fra Noret, den indsø, der ligger bag Slusen.

Peter Kjær-Jepsen nævnte i sin fremlæggelse, at vandstanden sidste gang nåede mere end to meter over normal vandstand, hvilket ikke tidligere er sket. Den nuværende fortorvskant ligger i ca. 1,7 meters højde og plejer at kunne holde en forøget vandstand ude. Det vil sige, at muren formentlig kun behøver at være i cirka en meters højde for at holde en stormflod ude. Derved vil den heller ikke tage så meget af udsigten.
Det er imidlertid et meget langt stykke, der skal sikres fra bakke til bakke i det lavtliggende Hejlsminde.

Mellem 1,3 og 1,4 km. Og omkostningerne vil løbe op i millioner. Kommunen har foreløbigt vist sig tilbageholdende med at påtage sig ansvaret for kystsikringen, som man kunne læse her i avisen i sidste uge. Holdningen synes at være: ”Havet tog, havet gav”. Som om det ikke er noget, kommunen kan blande sig i.

Men formanden blev på generalforsamlingen opfordret til at kontakte andre grundejerforeninger langs Lillebælt i Kolding Kommune for at få en samlet løsning på kystsikringen.

Kun få tror, at der går 100 år, før der igen kommer en 100-års stormflod af samme styrke, som den i oktober 2023. Den kan komme allerede i år. Derfor gælder det om at sikre kysten.
Henri.

Læs også om Slusen

Se også