Brandvæsnet i Lunderskov fejrer 25-års jubilæum

Baggrunden for oprettelsen var en mislykket kontrolalarmering.

De var alle med, da Lunderskov Brandvæsen blev oprettet i 1999. Fra venstre: Mikael Leth, Jørgen Schelde Nielsen, Peder Donslund Carlsen, Kurt Pedersen og Thorkild Jensen. (Foto Trekantbrand.)

LUNDERSKOV: Den 15. april 1999 – altså for 25 år siden – rykkede Lunderskov Brandvæsen for første gang ud for at slukke ildløs i lokalområdet.

Årsagen til oprettelsen af et selvstændigt, lokalt brandvæsen i byen har sin helt egen historie. Baggrunden var et uventet besøg af et statsligt kontrolorgan, som den gang drog land og rige rundt for at kontrollere om brandberedskabet i kommunerne levede op til lovens krav.

Besøget faldt nemlig ikke heldigt ud. De statslige kontrollører valgte en nu for længst forsvundet Tømmerhandel på hjørnet af Storegade og Drabæks Allé som ”brandobjekt” for deres uanmeldte prøvealarmering.

Det blev til dumpekarakter. Brandbilerne nåede ikke frem til tiden. Lunderskov var nemlig i loven kategoriseret som ”tæt bymæssig bebyggelse”, og her var kravet, at brandbilerne skulle være fremme senest ti minutter efter alarmen. Samtidigt afsløredes, at det slet var muligt at overholde de krævede responstider.
På tidspunktet havde daværende Lunderskov Kommune nemlig kontrakt med Falck Redningskorps i Kolding om brandslukning. Og det betød, at brandbilerne skulle rykke ud fra Kolding, og at tiderne ikke kunne overholdes – og sådan havde det faktisk været i årevis!

En lodret ordre

Fra statens side fik Lunderskov Kommune lodret ordre til at løse problemet hurtigst muligt, således at hjælpen kom frem inden for lovens rammer.

Lunderskov Brandvæsen lånte den første brandbil fra Vejle Brandvæsen.

Efter mange diskussioner besluttede kommunalbestyrelsen at lytte til gode råd fra bl.a. Kolding Kommunes daværende brandinspektør, John Bejerholm, om at oprette eget brandvæsen i lokalområdet, som kunne leve op til de krævede responstider. Og sådan blev det. Kontrakten med Falcks Redningskorps blev opsagt.

Startede med lånt sprøjte

Tolv Lunderskov-borgere meldte sig fra starten under fanerne som lokale brandmænd, og flere af dem er med endnu. Den første tid bød dog på lidt trange forhold. Der blev indrettet en midlertidig brandstation i lejede lokaler ved en virksomhed i byens industriområde. Og man måtte også låne sig frem til en brandbil fra Vejle Brandvæsen. Men allerede samme år i august fik stationen sin egen sprøjte.

Rigtig godt blev det dog først, da brandfolkene senere kunne flytte ind i den nyopførte brandstation på adressen Metalvej 2.

TrekantBrand

Brandstationen i Lunderskov er i dag tilknyttet det fælleskommunale brandvæsen, Trekantområdets Brandvæsen, TrekantBrand, som fem kommuner står bag. Stationen er såkaldt deltidsbrandstation. Det betyder, at brandfolkene aflønnes fra alarmen lyder til opgaven er slut.

Og der er i dag meget at gøre for byens lokale brandfolk. Mens der tidligere kun var 12-15 udkald om året, måtte brandvæsnet i 2023 afsted med hjælp ikke færre end 67 gange.

Det skyldes bl.a., at der er kommet flere opgaver til. Da amterne fra 1. januar 2007 blev nedlagt, blev alle redningsopgaver overdraget til kommunernes brandvæsner. Det var fx frigørelse af fastklemte ved færdselsulykker og virksomheder. En opgave, som tidligere var varetaget alene af Falck.

Brandstationen på Metalvej i Lunderskov giver gode rammer for brandmændenes virke. (Foto: sebro-press).

En ny lov kræver, at alle borgere – uanset hvor de bor – skal have hjælpen fra nærmeste brandvæsen. Det har også medført udvidelse af dækningsområdet, især mod vest og nordvest ind i Vejen Kommune. Endvidere benyttes brandfolkene i Lunderskov også i stor udstrækning til at assistere nabostationerne ved større hændelser.

Fejres med åbent hus

I jubilæumsåret er der til stationen i Lunderskov tilknyttet 16 brandmænd (m/k). Heraf har seks ekstra uddannelse som holdledere. Kravet er i dag, at der skal være mindst fem brandmænd og én holdleder ombord på køretøjerne, og de skal afgå fra stationen senest fem minutter efter alarmen.

25-års jubilæet fejres lørdag den 1. juni med reception, åbent-hus, udstillinger, demonstrationer og meget mere på brandstationen på Metalvej i Lunderskov.

Se også