Igennem 25 år er brandfolkene fra Lunderskov gået gennem ild og vand med hinanden som rygdækning

Her fortæller nogle af de første brandmænd om deres oplevelser.

De var alle med, da Lunderskov Brandvæsen blev oprettet i 1999. Fra venstre: Mikael Leth, Jørgen Schelde Nielsen, Peder Donslund Carlsen, Kurt Pedersen og Thorkild Jensen. (Foto Trekantbrand.)

”Nød lærer lille by at slukke brande.” Sådan kunne omskrivningen af et gammelt, kendt ordsprog næsten lyde i Lunderskov. Her blev det for godt 25 år siden besluttet, at der skulle oprettes et brandvæsen.

I månederne før oprettelsen af brandvæsnet var 12 borgere i byen blevet headhuntet og uddannet til brandmænd. Nogle af dem havde førhen været brandsvende og hjulpet brandfolkene fra Kolding, når der var behov for nogen med lokalt kendskab.

Flere af byens nye brandmænd blev også fundet hos LM Glasfiber. Det gjaldt blandt andre Thorkild Jensen, som blev stationens første kaptajn.

Tre måneders uddannelse

”Vi brugte tre måneder på uddannelsen. I den periode blev vi frikøbt fra vores arbejdsplads,” fortæller Thorkild Jensen og fortsætter:

”Hver morgen blev vi samlet op af en bus ved boldbanerne og kørt til enten Gudsø eller stationen i Kolding.”
Det var ikke noget problem at finde 12 mand, der gerne ville uddannes til brandmænd, husker Thorkild Jensen, og selvom flere i flokken ikke kendte hinanden i forvejen, opstod der hurtigt et helt særligt kammeratskab imellem dem.

Første dødsulykke

Det tætte sammenhold blev hurtigt en nødvendighed, for allerede fem dage efter Lunderskov Brandvæsens oprettelse kom brandfolkene ud for en svær og ubehagelig hændelse. De blev kaldt til et færdselsuheld med fastklemte på Fynslundvej. Her afgik en kun 20-årig passager ved døden.

”Det var et wakeup-call for os alle sammen, og der var ingen, der sagde et ord i sprøjten på vej tilbage,” husker Kurt Pedersen, som stadig er holdleder på stationen i Lunderskov.

”Vi havde fået undervisning i førstehjælp, men vi var ikke forberedte på sådan noget.”

Fik talt om det

Heldigvis blev der siden talt om ulykken brandfolkene imellem, så de fik bearbejdet den chokerende oplevelse, og de fik da heller ikke ret meget tid til at komme sig over oplevelsen. Det første år som Lunderskov Brandvæsen blev nemlig et travlt et af slagsen.

Et meget travlt år

”Da vi startede, fik vi at vide, at der ville være mellem 12 til 15 udkald om året. Men første år fra april havde vi 37 udkald,” fortæller Peder Donslund Carlsen og tilføjer:

”Men vi syntes egentlig bare, at det var fantastisk. Det er træls at gå med en pager, der aldrig bipper.”
Året efter i 2000 havde Lunderskov Brandvæsen 42 udrykninger, og i det leje er det fortsat.

Den første tankbil

”Den hoppede hele vejen til første udrykning,” griner brandfolkene. De fik allerede i august 1999 deres egen sprøjte, og den blev suppleret med en tankvogn ved årtusindeskiftet, som fik en varm modtagelse.

”Kurt skulle køre en prøvetur i tankvognen og kørte fast på en mark. Vi fik den selv fri og nævnte det aldrig for nogen. Det er godt, vi kender så mange bønder, der kunne hjælpe med at få den fri,” siger Thorkild Jensen og griner.

En ny brandstation

Efterhånden blev Lunderskovs vognpark udbygget i sådan en grad, at det begyndte at knibe med pladsen i den daværende brandstation, som havde hjemme i lejede lokaler på Fabriksvej. Der var heller ingen badefaciliteter i lokalerne, og hvis det blæste for meget, kunne portene ikke lukkes. Så der var behov for en ”rigtig” brandstation.

Lunderskov Kommune besluttede i 2002, at sådan en skulle bygges. Stationen blev indviet i januar 2004, og her befinder brandfolkene sig stadig godt.

Mange forandringer

Igennem årene har der været behov for at være forandringsparat. Ved kommunesammenlægningen blev brandvæsnet i Lunderskov en del af Kolding Brandvæsen med et godt samarbejde til følge med mere struktur på den fælles uddannelse.

”Det blev sjovere,” synes brandfolkene.

Men med tiden kom der også snak om at neddimensionere Lunderskov Brandvæsen ved at fjerne tankvognen. Her måtte brandfolkene op på barrikaderne og kæmpe for stationen. Her var Thorkild Jensen én af drivkræfterne.

”Det var vigtigt for mig at beholde det, vi havde. Det er aldrig sjovt at gå ned, og vi syntes selv, at vi havde gjort det godt, så hvorfor skulle der så skæres ned?” spørger han i dag.

Sådan gik det heldigvis heller ikke. Truslen blev gentaget i de tidligere år af TrekantBrands levetid, hvor der blev lagt op til, at Station Lunderskov skulle reduceres til en Hurtig Slukningsenhed kun udstyret med en lille bil og to mand.

”Det var godt, at det ikke blev til noget,” understreger brandfolkene og tilføjer, at de dengang gjorde meget ud af, at gøre politikerne opmærksomme på, hvor meget Lunderskovs brandstation rent faktisk bidrog med.
Trods udfordringer – også internt – igennem årene, så bliver de 25 år mandag den 15. april fejret med en følelse af, at Stationen står stærkt.

En tid med spænding og udvikling

”Det, der har forandret mit liv, er, at jeg aldrig har oplevet en arbejdsplads med så stort et kammeratskab. Det er helt vildt – selvom vi er totalt forskellige, både i forhold til alder og baggrund,” siger Mikael Leth, som også har været med i alle 25 år.

Mikael er uddannet holdleder ligesom Peder Donslund Carlsen og Kurt Pedersen. Her står man med et mere tungtvejende ansvar end sine kolleger.

”Ved de to første brande, jeg var til som holdleder, var der ikke noget hus tilbage, da vi var færdige, og det var faktisk rigtig træls,” indrømmer Kurt Pedersen, og Peder Donslund Carlsen tilføjer:

”I sådan en situation tænker man altid; kunne vi har gjort det anderledes?”

Til det har den tidligere stationskaptajn, Thorkild Jensen, der stoppede som aktiv brandmand i 2022, følgende kommentar:

”Jeg har altid haft den indgangsvinkel, at det jo ikke er os, der har forårsaget branden eller ulykken. Vi skal prøve at håndtere den bedst muligt, og det gør man ved at bevare roen.”

67 udrykninger!

Med 67 udrykninger i 2023 er der noget at se til for brandfolkene – typisk fem gange om måneden. Og lige nu kunne stationen godt bruge flere brandfolk, der kan rykke ud i dagtimerne. Til gengæld er der mulighed for at blive en del af et unikt fællesskab med mulighed for at dygtiggøre sig. Det har Peder Donslund Carlsen benyttet sig af igennem årene.

”Det har været spændende at få lov til at uddanne sig til for eksempel holdleder og røgdykkerinstruktør og hele tiden udvikle sig.”

Stor fejring

Fejringen af de 25 år som brandstation bliver først markeret den 1. juni.
Her inviterer brandfolkene til åbent hus på stationen fra klokken 11 til 14 med alt, hvad det indebærer.

Af journalist Maria Søgaard

Se også