Drænledning giver et vådområde i Gelballe

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om at regulere en drænledning ved Gelballe Skov, så der dannes et mini-vådområde, før vandet løber videre.

Mini-vådområdets planlagte placering kan ses på oversigtskortet. Ifølge reglerne skal planen sendes i høring i fire uger. Sidste frist for at komme med indsigelse til kommunen er derfor fredag den 14. juni 2024.

Se også