Nyt stuehus ved Drabæks Mølle

Kommunen har givet dispensation fra landzoneloven, så der kan opføres et 500 kvm stort stuehus på Møllegade 31, Lunderskov.

Stuehuset erstatter det eksisterende stuehus, og det placeres, hvor der før har været en driftsbygning, ca. 15 meter fra det hidtidige stuehus og ca. 50 meter vest for Drabæks Mølleå. Mellem huset og åen er der offentlig vej, møllekompleks, herunder møllebygningen i tre etager og befæstet areal.

Se også