Flora Danica for børn i Hejls og Sjølund

”Kultur for Børn” har gang i et projekt, som de kalder “Flora Danica for Børn”.

Børnene har været med til, at male den 12 x 1,5 meter lange væg, som nu kan ses ved Sjølund Multiarena.

– Vi samarbejder med Sjølund-Hejls skole og Børnehuset i Hejls, fortæller Hanna Andreassen.

– Idéen er, at alle børn på skolen samt de ældste børn i børnehaven kommer ind på Koldinghus og oplever det unikke Flora Danica stel og den kæmpestore samling af skitser til stellet af dansk og norsk flora, som er udstillet på slottet, siger hun.

– Vi ønsker at skabe interesse for den natur, som er lige omkring os, i en tid, hvor natur og biodiversitet er blevet tidens store fokusområder.

Med projektet ønsker hun også at fastholde interessen for KribleKrableHaven i Sjølund, et udendørs undervisningsområde, som blev etableret med midler fra Friluftsrådet i corona-tiden. Haven er et levested for insekter, smådyr og planter.

Tråde til Koldinghus

– Når vi trækker tråde til slottet, er det især på grund af den meget store indsamling af skitser af det danske riges flora, som blev indsamlet i midten af 1700, fortæller Hanna Andreassen.

– Dengang var der misvækst i landet, og kongen ønskede at oplyse sit folk til at spise nytte-planter. Det var i starten af Oplysningstiden, hvor de færreste kunne læse, og derfor samlede man de mange tegninger af planter i bøger, som blev lagt ud i sognene i hele landet, så folk kunne se dem.

Kongens stedmor, Frederik den 5’s enkedronning Juliane Marie, gjorde sig også tanker om nytten af alle de mange skitser og tog initiativ til at starte Den Kongelige Porcelænsfabrik, hvor Flora Danica stel blev fremstillet. Dronningens hensigt var at skabe arbejdspladser, forklarer Hanna Andreassen.

Klimaforandringer

– Idag kaster klimaforandringer sin mørke skygge over os og nævnes som årsag til sult og hungersnød flere steder i verden, siger Hanna Andreassen.

Hun håber, at KribleKrableHaven og “Flora Danica for Børn” projektet bliver “grebet” af fagpersoner i skolen og i børnehaven, så børn bliver inspireret og oplyst om biodiversitet fra både slot og have.
Således har de første to klasser på skolen været på Koldinghus sammen med en klasselærer, kunstpædagog og kunstneren Rolf Rejnhold.

Børnene har tegnet skitser af “Blomster, Bier og Sommerfugle” i et 4 dages projekt, hvor de har været med til at male den 12 x 1,5 meter lange væg, som nu kan ses ved Sjølund Multiarena.

Væggen viser med en pil vej til KribleKrableHaven, som man også er meget velkommen til at besøge, fortæller Hanna Andreassen.

Se også