Nyt sundhedshus løber op i 23 millioner

Byrådet må give 2,476 millioner i en tillægsbevilling for at få enderne til at nå sammen på det planlagte sundhedshus, som lejes ud til én læge.

Sådan vil det planlagte sundhedshus i Kongensgade komme til at se ud. Her lå tidligere en benzinstation, som det har kostet meget at få renset op efter.

 

CHRISTIANSFELD: Det nye, kommunale sundhedshus, som skal opføres ved Kongensgade i Christiansfelds bymidte, har givet kommunens politikere spekulationer. Det bliver nemlig væsentligt dyrere end først antaget.

En licitation har vist, at overslagene slet ikke holder. Huset bliver endda noget dyrere, end de oprindelige beregninger og senere tilpassede overslag har vist.  

Nu tales der om en byggesum på 23 millioner kroner. Og så er der endda usikkerhed, om dette beløb holder. Det skyldes forbehold i licitationen over for eventuelle stigende priser på byggematerialer.

Det er især fejlslagne beregninger af udgifter i forbindelse med nedbrydning af en benzinstation på grunden og uforudsete, nødvendige oprensninger, der har snydt de kommunale beregnere.

Det betyder nu, at byrådet senest har måttet slippe 2,476 millioner i en tillægsbevilling for at få enderne til at sammen.

Der er på flere måder tale om et særdeles kompliceret projekt. Det er blandt andet en følge af ejendommens placering i skel og en kompleks jordforurening, at nedbrydnings- og oprensningsopgaven er dyrere end forventet.  Ligeledes har der været ekstra omkostninger til afklaring af konstruktioner beliggende i naboskel, lyder en forklaring fra kommunen.

Endvidere har processen med at udvikle, og tegne huset heller ikke været let. Først var Lægehus Christiansfeld på tegnebrættet, som siden blev Sundhedshus Christiansfeld.

Forskellige forklaringer

Men først måtte man igennem en ret langstrakt, følelsesladet dialog mellem kommunen og de praktiserede læger, som endte med, at lægerne trak sig fra projektet. Sådan lyder det i hvert fald fra kommunen.

Christiansfeld Avis kunne dog den 24. februar 2021 fortælle, at fysioterapeut Flemming Jakobsen havde følt sig koblet af projektet, da kommunen pludselig meddelte, at det kommende sundhedshus nu var lejet ud til kun én lægepraksis – nemlig virksomheden MediCare, som driver Lægerne Hertels tidligere klinik på Lysestøbervej.

Får 10 mio. i støtte

Byggeriet støttes i øvrigt med cirka ti millioner kroner fra en pulje i staten med titlen: Sundheds- og Ældreministeriets ’Pulje til læge- og sundhedshuse’.

Det er firmaet Egil Rasmussen A/S, der har vundet udbuddet med at opføre sundhedshuset, og det påregnes, at byggeriet kan gå i gang lige efter sommerferien med udsigt til at huset kan stå færdigt i sommeren 2022.

Planen er nu, at Nordic Medicare A/S, der i dag driver lægeklinikken på Lysestøbervej, flytter ind.

Af Svend Erik Brodersen, journalist (DJ)

Se også