Elever var til Bio-blitz på Ødisvej 45 i Taps

6. klasses elever fra Christiansfeld Skole klar til at gå igang med ”bio-blitz”

En overskyet fredag kom der ekstra liv på Ødisvej 45 i Taps. Det var 53 elever fra 6. klasser på Christiansfeld Skole og Sjølund Hejls Skole, der kom cyklende til.

Af Ingolf Becker

Klar til at registrere liv på det biodynamiske landbrug i Taps, der hedder Solskin.
Solskin var der ikke meget af den dag, men gode muligheder for at blive udfordret på navngivning af fugle, vanddyr, insekter og planter samt – måske lidt nemmere – gårdens dyr.

Biodiversitet og ryste- sammen tur

Gårdejer Lolke van Mulligan med nogle af de 500 kirsebærtræer i baggrunden

Naturvejleder Rune Kjærgaard Lange havde forud haft møder med gårdejer Lolke van Mulligan og Lene Husted for at planlægge arrangementet. Lolke havde egentlig først spurgt om hjælp til at kortlægge, hvilke arter, der gemmer sig på hans landbrug. Han vil gerne bruge disse data til at lave en biodiversitetsplan for landbruget.

Det viste sig, at der her var en oplagt mulighed for at spørge skoleeleverne i 6. klasse fra Christiansfeld og Sjølund-Hejls Skoler, om de ville hjælpe med.

Så kunne eleverne få en fornemmelse af, hvor meget man kan finde af forskelligt liv i naturen og forsøge at navngive arterne. Og samtidig kunne arrangementet være med til at ryste de to elevgrupper sammen.

Ialt deltog 39 elever fra Christiansfeld Skole og 14 elever fra Sjølund-Hejls Skole.
De to klasser bliver nemlig slået sammen på Christiansfeld Skole efter sommerferien.
Først bliver de eksisterende klasser brudt op, og så deles eleverne op i to helt nye klasser.

Hvad er Bio-blitz?

Eleverne mødte op med godt mod på opgaven, som kaldes et ”bio blitz”. Det er et slags snapshot af biodiversiteten, hvor alle arbejder sammen om at finde det størst mulige antal arter. I Taps blev eleverne delt ind i 5 grupper, og de skulle så på skift arbejde på 5 forskellige stationer i 40 minutter.

Naturvejleder Rune K. Lange og Ruth Engel

Stationerne var ’dyr i åen’, ’planter’, ’fugle’, ’landdyr’ (insekter) og så ’landbrugsdyr’.
De fik hjælp fra bl.a. naturvejlederne Rune Kjærgaard Lange, Ruth Engel og Line Skov Lundquist. Også gårdejer Lolke van Mulligan havde en gruppe elever med sig. Og så havde deres naturfagslærere, herunder Hanne Nymark, også en væsentlig opgave på dagen.

Eleverne blev til opgaverne bl.a. udrustet med kikkerter, forstørrelsesglas, slagnet til at slå gennem græsset med og grej til at fiske i åen, og ikke mindst de uundværlige syltetøjsglas til opbevaring af fangsten.

Naturvejlederne havde medbragt plancher og diverse opslagsværker. Det mest brugbare hjælpemiddel for eleverne var nok en app til telefonen. App’en hedder ”Arter” og kan hjælpe med at artsbestemme gennem billedgenkendelse.

Så for en gangs skyld kunne lærer Hanne Nymark fra Christiansfeld Skole sige til eleverne, at ”det er tilladt at have mobilen på sig i dag”. Rune Lange oplyser, at arrangementet i dag er oprettet på Den nationale Artsportal.

Det betyder, at dataene sendes til Århus Universitet og dermed bliver en del af den danske nationale kortlægning af dansk natur.

Repræsentanter for 6. klasse fra Sjølund Hejls Skole.

Biodynamisk landbrug

Gården Solskin i Taps er et godt sted til et sådant arrangement. Det er et økologisk og biodynamisk landbrug, hvor der dyrkes kartofler og et væld af forskellige grønsager.
Lolke og Lene har ca. 500 kirsebær-træer.

En af gårdens mange høns er klar til at blive optalt

Besætningen tæller køer og kalve, en so og en orne, samt smågrise, en vædder og lam, og ikke mindst høns og 1 hane.

Parret sælger deres produkter hjemme fra en bod, fra en netbutik, og på forskellige lokale markeder. Bl.a. i Christiansfeld.

Parret producerer kød og grønsager svarende til, at 100 mennesker vil kunne forsynes.
Lolke tager rundt i landet med foredrag om økologi og biodynamisk landbrug. Han er uddannet økologisk/biodynamisk landmand og kommer fra Holland. Lene underviser på handelskolen IBC i Kolding, .

bec

Se også