Landmænd indkaldt til møde om nyt biogas- anlæg i Trekantområdet

– Der er overhovedet ikke truffet nogen afgørelse, siger borgmester Knud Erik Langhoff, Kolding.

BIOGAS: Planerne om et landmandsejet biogasanlæg i Trekantområdet er nu så langt fremme, at lokale landmænd er indkaldt til orienterende møde den 13. juni.

Projektet bakkes kraftigt op lokalt af svineavler Niels Blem Sørensen fra Jordrup. Han er næstformand i styregruppen og næstformand for Trekantområdets Forening for Biomasseejere.

Niels Blem Sørensen siger til jv.dk, at biogas er vigtig af hensyn til klimaet, fordi biogas er CO2-neutral energi. Og afgasset gylle lugter betydeligt mindre på markerne.

Det er biogasselskabet Linkogas, Trekantområdets Forening for Biomasseejere, Kolding Herreds Landbrugsforening og Vejle-Fredericia Landboforening, der er gået sammen med henblik på at etablere et nyt biogasanlæg i Trekantområdet.

Det oplyses officielt i en pressemeddelelse, at man i sagen er i tæt kontakt med både Kolding og Vejen kommuner.

Det store spørgsmål bliver bare, hvor anlægget præcist skal ligge? For holdningen synes udpræget at være: ”Fint med et biogasanlæg – bare det ikke komme til at ligge i min baghave – eller ved min vej”.

Tidligere forsøg på placeringer har nemlig vist ret udpræget lokal modstand. Der skyldes frygten for masser af trafik af store tunge lastbiler med gylle.

Det vurderes i en pressemeddelelse, at der peges på placering i Kolding eller Vejen. Det skyldes, at råvaregrundlaget med husdyrgødning især er god i den sydlige del af Trekantområdet.

– Det er rigtigt, at vi har kontakt i sagen, men der er overhovedet ikke truffet afgørelse om, hvor et eventuelt biogasanlæg skal ligge. Sagen er jo kun i støbeskeen, siger borgmester Knud Erik Langhoff her til avisen.

Mødet, der er indkaldt til den 13. juni, er for husdyrproducenter og planteavlere, og det holdes for at finde ud af, om der er opbakning fra landmændene til at arbejde videre med projektet.

Det oplyses, at går det som håbet, kan biogasanlægget stå færdigt om to år et sted i Trekantområdets sydlige del.

Af Svend Erik Brodersen, journalist (DJ)

Se også