Rejsegilde i Kultur- og Idrætscenteret i Fjelstrup

Halbestyrer Svend Christensen sætter en vimpel op fra SFO. William fra 3. klasse var blevet udvalgt til at bære vimplen på vegne af SFO’en.

I april 2022 blev det første spadestik taget til om- og nybygning af Fjelstrup Kultur og Idrætscenter. I fredags, den 9. september, kunne man byde velkommen til rejsegilde.

”Vi har mødt sten på vejen efter en god opstart,” afslører Kåre Lauritzen, næstformand i centrets bestyrelse.

Kåre Lauritzen, næstformand i bestyrelsen, har været meget aktiv i byggeprocessen. Han står ved en krans, der er lavet af Margit Rasmussen. Hendes mand, Vagn Rasmussen, var halbestyrer i næsten 30 år frem til 1995.

”Først betød stigende materialepriser, at budgettet skulle justeres og Haderslev Kommune måtte træde til med en ekstra bevilling. I denne forbindelse vil jeg gerne fremhæve et fantastisk samarbejde med kommunen,” siger Kåre.

”Og så gik totalrådgivningsfirmaet Constructor A/S konkurs i maj 22. Det var sten nummer to, og det har påvirket processen.

Bestyrelsen blev bygherre og skulle selv stå for projekteringen,” fortsætter han.

”Jeg har selv en baggrund i byggebranchen,” fortæller Kåre, ”men det har været udfordrende også at have et fuldtidsjob ved siden af. Der har været forskellige uforudsete hændelser med spørgsmål til projektet, men vi havde ikke mulighed for at spørge rådgiveren, for han var jo væk pga. konkursen.”

Kåre Lauritzen har arbejdet med projektet siden 2010, da han blev medlem af bestyrelsen.
Arkitekt Jacob Jensen fra Christiansfeld blev undervejs hvervet som byggeleder.

Stort projekt

”Det er et stort og komplekst projekt, men der har været et godt samarbejde med dygtige håndværkere,” fortæller Jacob. ”En certificeret brandrådgiver og en statiker har også været ind over.”

Sidstnævnte skal kontrollere byggeriets bæreevne.

Arkitekt Jacob Jensen sammen med Svend Christensen. Jacob Jensen måtte træde til som byggeleder med fagtilsyn, da firmaet Constructor gik konkurs i midten af maj ’22.

Jacob Jensen viser rundt i en nybygning, der er 550 kvadratmeter. Den kommer til at rumme toiletter og omklædningsfaciliteter, et spinning-lokale og motionsrum, et caféområde med tekøkken, samt diverse depotrum. Det hele bindes sammen af en gang, der kaldes ”Strøget”.
Strøget løber i hele nybygningens længde med den ene side ind til den gamle hal. Her kommer til at være glasdøre og vinduer, lavet af et specielt hærdet materiale, så væggen også fungerer som en brandvæg.

Hallen har sammen med festsalen også været under ombygning.

”Der er lavet et nyt ventilationssystem i hallen. Frisk luft pumpes ind gennem en ”diffusator” og varmes samtidigt op af den gamle luft med en udnyttelsesgrad på 78 procent,” fortæller Jacob og gør samtidig opmærksom på en række nye radiatorer, der sidder højt i hallen. Også i festsalen kommer der nye radiatorer og et nyt ventilationssystem.

Der var et pænt fremmøde til rejsegildet, hvor mange fik sig en hyggesnak over en pølse og brød samt en vand eller øl.

Viceborgmester Kjeld Thrane fra Haderslev Kommune var også mødt op. Han var med til at tage det første spadestik til nybygningen tilbage i april måned.

Se også