Politikerne nikker ja til orientering om brugen af kommunale tilskud

Af Svend Erik Brodersen
journalist (DJ

KOMMUNEN: Politikerne i kommunen har netop nikket ja til en orientering om, hvad centerbyernes lokalråd og byforum har brugt – eller hvad de agter at bruge kommunale tilskudsmidler til. Det handler i 2022 om midler fra Centerbypuljen på 564.000 kroner og såkaldte borgerplanmidler på 800.000 kroner.

Vamdrup: – Mere liv i bymidten

En ny barske kurv har været medvirkende til at skabe liv og aktivitet i bymidten i Vamdrup

Vamdrup Byforums ønsker for midlerne fra Centerbypuljen gik på leg, discgolf og styrkelse af liv og aktivitet i bymidten. Derudover ønskede man styrkelse af foreningslivet samt penge til en folder, som fortæller om byens kvaliteter. Vamdrup Byforum er godt i mål med projekterne. Dog har det vist sig, at det ikke var muligt at etablere den ønskede discgolf i byen.
Borgerplanmidlerne for Vamdrup for 2022 er reserveret til forskønnelse af udearealer og et parkeringsareal ved  det kommende Vores Hus, og som egenfinansiering til projektet ”Frie Bymidter”.
Projekterne betegnes at være i god tråd med intentionerne i borgerplanen, samt for den videre udvikling af Vamdrup by.

Lunderskov: Forskønnelser ved skolen

Flere træer er plantet for at skabe en grønnere indgang til skolen og arealerne omkring den.

Lunderskov Lokalråd har for centerbypulje midlerne ønsket at gøre en forskønnelse af ankomstarealet ved Kongsbjergskolen færdigt. Første etape af planen med rydning af beplantning ved en sti til skolen er tidligere udført i samarbejde med kommunen. Lokalrådet ønskede derfor at udføre de sidste elementer i skitsen for forskønnelsen af krydset ved Kongsbjergskolen og Reinholdts Bakke. Også dette projekt blev udført i slutningen af 2022, og det skal skabe en samlet grøn port ved byens skole.
Borgerplanmidlerne for Lunderskov i 2022 er reserveret til projektet Lunderskov Multicenter, som også betegnes at være i god tråd med borgerplanen, samt for den videre udvikling af Lunderskov-området.

Christiansfeld: Satser på CUBEN  og borgerplan

Mange borgere fandt vej frem til en nærmere præsentation af  planerne ved CUBEN

Forum Christiansfeld ønskede at bruge midlerne for 2022 på offentliggørelse af Borgerplanen for Christiansfeld – hvilket er  sket, samt et tilskud til CUBEN, hvor der arbejdes på at styrke livet omkring hallen og dermed understøtter Christiansfeld som en attraktiv bosætnings by.
Planerne går ud på, at skabe nye trænings- og aktivitetsmuligheder udendørs ved CUBEN, både til det organiserede foreningsliv, men også til det uorganiserede fritidsliv.
Ud over midlerne fra centerbypuljen har idrætsforeningen en egenfinansiering og der søges støtte fra fonde til det samlede projekt.
Projektet ved CUBEN er i tråd med borgerplanen samt prioriteterne for den videre udvikling af Christiansfeld. Planenerne blev for nylig beskrevet nærmerede i avisen trykte udgave.
Og så projekterne og planerne i Christiansfeld er af politikerne godkendt som at leve op til intentionerne med tilskudsmidlerne.

Læs de friske nyheder hver dag på Fællesavisen.dk
for Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup.

HAR DU EN NYHED?
Ring til webmaster, journalist Sv.E. Brodersen tlf. 2076 1253.