Lokale mindedes faldne soldater på Den Sønderjyske Kirkegård i Braine

En gruppe danskere fra det lokale område var den 15. juni i Frankrig for at markere 100-året for den sønderjyske kirkegård for faldne soldater under 1. Verdenskrig.

Viceborgmester Søren Rasmussen, Kolding.

Kirkegården ligger fredeligt i i den lille by Braine i Nordfrankrig, ca. 60 km nord for Paris i nærheden af domkirkebyen Reims.

Kirkegården minder om de tusinder af sønderjyder, som faldt i krigen og blev begravet på fremmed jord.
De sønderjyske soldater måtte igennem et helvede i skyttegravene. De, der ikke døde under den fire år lange krig, vendte hjem med ar på sjæl og legeme.

De kæmpede for deres hjemstavn

Til markeringen af jubilæet havde Kolding Byråd sendt 2. viceborgmester Søren Rasmussen, Dansk Folkeparti, og byrådsmedlem Hamlaoui Bahloul, Socialdemokratiet.

– De dansksindede sønderjyder gjorde deres pligt overfor det land, der havde besat deres hjemegn i 1864, i håb om, at de ved netop at gøre dette kunne opnå en folkeafstemning om deres hjemstavns genforening med Danmark, efter krigen. Det lykkedes som bekendt, og det skylder vi dem evig tak for, og derfor deltog Kolding Byråd naturligvis også, sagde Søren Rasmussen i sin tale.

Frivillige var med

Også andre kommuner i det sønderjyske havde sendt store delegationer, men på Søren Rasmussens initiativ deltog Kolding Kommune alene med to byrådsmedlemmer for så til gengæld at give plads til frivillige fra organisationer med interesse for sagen.

Således deltog for Kolding Kommune i alt ti repræsentanter for henholdsvis Genforenings- og Grænsemuseet, veteraner, Skamlingsbankeselskabet, Grænseforeningen, Dannebrogs Samfundet, Stadsarkivet og Garderforeningen.

Nogle af de danske deltagere ved ceremonien i Braine, Frankrig.

Tur for Dannebrogs Samfundet

Dannebrogs-Samfundet havde også arrangeret en tur for deres medlemmer, og de havde medbragt Dannebrogsfaner, så Kolding Kommune var særdeles flot repræsenteret ved den store fejring af jubilæet.
Dannebrogs-Samfundet i Kolding Kommune står for at uddele faner til organisationer og foreninger (Se interview med Erling Vanggaard i uge 23).

Ved ceremonien genbegravede man den sønderjyske soldat, Erik Petersen Skjøtt, 108 år efter, at han var faldet i 1. Verdenskrig i 1916.

Grund til at mindes

– 1. Verdenskrigs frygtelige lidelser er vigtige at huske for at undgå gentagelse. Det er grund nok i sig selv til at fastholde mindet på kirkegården, besøge den og fortælle historien om den, sagde Søren Rasmussen.

– Men der er også andre vigtige aspekter af vores historie, som fortælles via Den Sønderjyske Kirkegård. Mindet om de menneskelige ofre for at sikre Genforeningen, den mellemfolkelige forståelse ved at Frankrig gav os kirkegården, den senere fredelige sameksistens, hensyntagen og venskab over grænser, mente Rasmussen.

Delegationer fra flere sønderjyske kommuner var mødt op ved 100-året for Den Sønderjyske Kirkegård i Frankrig, hvor mange danskere ligger begravet.

Soldat blev genbegravet

I forbindelse med 100-året for indvielsen af Den Sønderjyske Kirkegård genbegravede man soldaten Erik Petersen Skjøtt.

Skjøtt blev i juni 2023 fundet i forbindelse med gravearbejde ved Verdun. Han var meldt savnet den 21. juni 1916 som 21-årig. 108 år senere har han så nu fået en rigtig begravelse og hviler i fred ved sine landsmænd på Den Sønderjyske Kirkegård. Det var meget bevægende for de deltagende at overvære.

SR/Henri.

Se også