Den Blå Bro skal erstattes af en dråbebro til 11 mio.

Øverst: Den Blå Bro. Nederst den nye bro, som arkitekten forestiller sig den.

»Den blå bro« fra Lindegade i Christiansfeld til Tyrstrupgaard skal udskiftes. Det vil formentlig ske i 2022, kan formanden for Teknik og Klimaudvalget, Jakob Ville, afsløre.

– Vi er i gang med at søge fonde herunder Real-Dania og A P Møllers fond. For sådan en bro koster omkring 11 mio. kr. Derfor skal vi selv finansere ca. halvdelen af broen, fortæller Ville.
– I tirsdags deltog jeg som gruppeformand i budgetforhandlingerne med de øvrige gruppeformænd og borgmesteren om kommunens »husholdningsbudget« for 2021. Mit første punkt var, at jeg havde en klar forventning om, at alle partier ville bakke om kommunens medfinansiering i 2022, når vi skal i gang med en ny bro.
Her gav alle partier håndslag på, at der er villighed til at fremskaffe de manglende midler, da alle gav mig ret i vigtigheden af denne bro ved vores UNESCO by.
Derfor kan vi allerede nu glædes over, at der er politisk vilje, hvilket jeg er enormt glad for, siger Ville.
Han har nemlig også personlige følelser for broen:
– Da jeg gik på »Feld« skole havde vi ofte løbeture ud over den blå bro, og som medlem af Christiansfeld Jagtforening kender jeg den Blå Bros betydning for Christiansfeld, siger Ville.

En »Dråbebro«
I det oplæg, som kommunen har forsøgt at skaffe fonds-penge til, lægges der op til, at broen skal ligge lidt længere nordpå, så den kommer ud mellem Lindegade og Nørregade i stedet for det trafikerede hjørne. Det vil desuden have nogle fordele med, at man kan se kirkespiret.
Broen er designet af Sophia Kalkau. Hun skriver om valget af genbrugsbeton som materiale:
»Bygningskulturen i Christiansfeld er karakteriseret ved en udpræget nøgtern tilgang til materialebrug, hvor skønheden skal findes i enkelheden og den smukke detalje. I spændingsfeltet imellem pragmatik og poesi. Holdbarhed og ressourcebevidsthed gennemsyrer byens kulturarv.«
I praksis betyder det, at broen får nogle sider, der minder lidt om trappegelændere i de gamle huse. Når lyset skinner igennem de smalle åbninger, får lyset form af en dråbe – hvilket er en henvisning til brønden i byens centrum.
Henri.

Øverst: Den Blå Bro. Nederst den nye bro, som arkitekten forestiller sig den.

Se også